skip to Main Content

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Clothes – เสื้อผ้า

Clothes - เสื้อผ้า เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เสื้อผ้า มาแล้ว เ กมอีกอันไว้ฝึกทักษะการฟัง

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Fruit – ผลไม้นานาชนิด

Fruit - ผลไม้นานาชนิด เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้นานาชนิด มาแล้ว เ กมอีกอันไว้ฝึกทักษะการฟัง

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Drinks – เครื่องดื่มนานาชนิด

Drinks - เครื่องดื่มต่างๆ เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เครื่องดื่มต่างๆ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ ถ้าไม่ได้ยินเสียงแสดงว่าอุปกรณ์ไม่สนับสนุนนะครับ ให้ใช้เครื่อง PC ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง

Read More

เกมสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆ (Spelling Bee) – Sports กีฬา

Spelling for Kids - Sports เ กมสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆครับ หรือที่เรียกกันว่า Spelling Bee นั่นเอง เป็นคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาต่างๆที่น้องๆหนูๆรู้จักเป็นอย่างดี จำนวน 10 ชนิดด้วยกัน พร้อมแล้วมาประลองดูกันหน่อยไหม

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Junk Food – อาหารขยะ

Junk Food - อาหารขยะ เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์อาหารขยะ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์อาหารขยะมาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Food – อาหารต่างๆ

Food - อาหารต่างๆ เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์อาหารต่างๆ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์อาหารต่างๆมาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Colours – สีต่างๆ

Colours - สีต่างๆ เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์สีต่างๆ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ สีต่างๆมาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ 12 Months – เดือนทั้ง 12

12 Months - เดือนทั้ง 12 เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ เดือนทั้ง 12 มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ เดือนทั้ง 12 มาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ 7 Days – วันทั้ง 7

7 Days - วันทั้ง 7 เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ วันทั้ง 7 มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ วันทั้ง 7 มาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers – ตัวเลข 10-100

Numbers - ตัวเลข 10-100 เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ Numbers 10-100 มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ Numbers 10-100 มาแล้ว

Read More