ทำให้ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – มันทำให้ มีส่วนทำให้ ทำให้เกิด เป็นสาเหตุ ส่งผลให้…

คำว่า ทำให้ ภาษาอังกฤษ คือ make….. บวกกับคำอื่นๆที่เราต้องการสื่อ เช่น make me sad ทำให้ฉันเศร้า make me happy ทำให้ฉันเป็นสุข เป็นต้น…

ทำให้

ทำให้ vs ทำให้เกิด

ในวันนี้เราจะมีเรียนรู้ 2 คำนี้นะครับ “ทำให้ กับ ทำให้เกิด” ภาษาอังกฤษเราจะเลือกใช้คำไหนดี

 • make… + adjective ทำให้…(รู้สึก)
 • it makes …. มันทำให้…
 • make…. + for….. ทำ…ให้….
 • cause… มีส่วนทำให้, ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุ, ส่งผลให้เกิด

make… + adjective

ทำให้…

 • You always make me happy.
  คุณ ทำให้ ฉัน สุข เสมอ
 • Sam often makes me sad.
  แซม ทำให้ ฉัน เศร้า บ่อยๆ
 • Sad movies made me cried.
  หนัง เศร้า ทำให้ ฉัน ร้องให้

It makes…

มันทำให้….

 • I don’t like that movie. It made me cried.
  ฉัน ไม่ชอบ หนัง เรื่องนั้น มัน ทำให้ ฉัน ร้องให้
 • I like reading books. It makes me happy.
  ฉัน ชอบ อ่าน หนังสือ มัน ทำให้ ฉัน เป็นสุข

make…for…

ทำ…ให้…

 • Jenny makes a coffee for her husband every day.
  เจนนี่ ทำ (ชง) กาแฟ ให้ สามี ของหล่อน ทุก วัน
 • Dad is making a house for our dog.
  พ่อ กำลัง ทำ บ้าน ให้ สุนัข ของเรา

cause…

มีส่วนทำให้เกิด, ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุ, ส่งผลให้เกิด ความหมายเดียวกัน แล้วแต่จะเลือกแปล

 • Bad weather caused a plane crash yesterday.
  สภาพอากาศ ที่เลวร้าย เป็นสาเหตุ เครื่องบิน ตก เมื่อวาน
 • Cars, trucks and buses cause air pollution in Bangkok.
  รถยนต์ รถบรรทุก และรถบัส ส่งผลให้เกิด มลพิษ ทางอากาศ ในกรุงเทพ
 • Blood clots may cause heart attacks and strokes.
  ลิ่มเลือด อาจ มีส่วนทำให้เกิด โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือด สมอง
 • Sam felt like he caused the trouble here last night.
  แซม รู้สึก เหมือนว่า เขา ทำให้เกิด ปัญหา ที่นี่ เมื่อคืน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *