คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ 75 คำ CEFR Level A1 สำหรับนักเรียนระดับ A 1

 

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 สำหรับผู้เรียนในระดับต้น หรือระดับ A1

CEFR คือกรอบการเรียนภาษาต่างประเทศของยุโรปนะครับ เขากำหนดไว้ว่านักเรียนระดับนี้ควรเรียนรู้คำศัพท์ระดับไหน ซึ่งจะมีการทดสอบวัดระดับด้วยว่าผู้เรียนอยู่ระดับไหน

สำหรับคำศัพท์ในระดับ A1 นั้น จะมีคำศัพท์อยู่ราวๆ 700 กว่าคำเท่านั้นเอง อาจจะฟังดูไม่เยอะ แต่ถ้านำคำศัพท์มาเรียบเรียงเป็นประโยคแล้ว จะสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1

all right ออล ไรท ปลอดภัย, ได้สิ
bad แบด แย่, เลว, ร้าย
beautiful บิ๊วทิฟุล สวย, ดี, ไพเราะ
best เบ็สท ดีที่สุด, ที่สุด
better เบ็ทเทอะ ดีกว่า, ดีขึ้น
big บิก ใหญ่
black แบล็ค สีดำ
blue บลู สีฟ้า
bored บอด เบื่อ
boring บ๊อริง น่าเบื่อ
brown บราวนึ สีน้ำตาล
cheap ชีพ ราคาถูก
clean คลีน สะอาด
clever เคล็ฝเวอะ ฉลาด
close โคลส ใกล้
closed โคลสดึ ปิดทำการ
cold โคลดึ หนาว
dark ดาค มืด, สีเข้ม
different ดิ๊ฟเฟอะเรินทึ แตกต่าง
difficult ดิ๊ฟฟิเคิลทึ ยาก
easy อี๊สิ ง่าย
excited อิกไซ๊เท็ด ตื่นเต้น
exciting อิกไซ๊ทิง น่าตื่นเต้น
expensive อิกซเป็นซิฝ แพง
famous เฟ๊เมิส มีชื่อเสียง
fast ฟาสทึ เร็ว
fat แฟ็ท อ้วน
favourite เฟ๊ฝเวอะริท ที่ชื่นชอบ
fine ไฟน ดี, สบายดี
first เฟิสทึ ครั้งแรก, ก่อน
funny ฟั๊นนิ ตลก
good กุด ดี, เยี่ยม, สบายดี, ทำได้ดี
great เกรท เยี่ยม
green กรีน สีเขียว
grey เกร สีเทา
happy แฮ็พพิ มีความสุข
hard ฮาด ยาก
hot ฮ็อท ร้อน
hungry ฮั๊งกริ หิว
important อิมพ๊อเทินทึ สำคัญ
interesting อิ๊นเทอะเร็สติง ที่น่าสนใจ
late เลท สาย, ปลาย
light ไลทึ จางอ่อน
little ลิ๊ทเทิล เล็ก, วัยเด็ก
long ลอง ยาว, นาน
new นิว ใหม่
nice ไนซ ดี, นิสัยดี
OK โอเค ดี, สบายดี, ปลอดภัย
old โอลดึ เก่า, แก่
only โอ๊นลิ เดียว
open โอ๊เพิน เปิดทำการ
orange อ๊อรินจึ สีส้ม
poor พอ ยากจน
possible พ๊อเซอะเบิล เป็นไปได้
quick ควิค เร็ว
ready เร็ดดิ พร้อม
red เรด สีแดง
right ไรทึ ถูกต้อง
sad แซด เศร้า
safe เซฟ ปลอดภัย
same เซม เดียวกัน , เดิม
short ชอท สั้น
slim สลิม เพรียว
slow สโล ช้า
small สมอล เล็ก, เด็กเล็ก
sorry ซ๊อริ ขอโทษ, เสียใจ
sweet สวีท หวาน
tall ทอล สูง
tired ไท๊เยิด เหนื่อย, เมื่อยล้า
warm วอม อุ่น
well เว็ล สบายดี
white ไวทึ สีขาว
wrong รอง ผิด
yellow เย็ลโละ สีเหลือง
young ยัง วัยเด็ก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 64

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *