Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การขอโทษ

2
128

การกล่าวขอโทษถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ ถ้าเราคิดว่าตัวเราเองผิด เพื่อให้อีกฝ่ายจะได้อารมณ์เย็นลง มาดูคำขอโทษกันดีกว่าครับ

Apology

 • I’m sorry.
  ไอม ซ๊อริ (ผมขอโทษ)
 • I’m terribly sorry.
  ไอม เท๊ระบลิ ซ๊อริ (ผมขอโทษจริงๆ)
 • It’s my fault.
  อิทส มาย ฟ๊อลท (ความผิดผมเอง)
 • Please forgive me.
  พลีส ฟอกิ๊ฝ มิ (ยกโทษให้ผมด้วย)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ