Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู สั่งให้จับกลุ่ม

0
65

คำสั่งต่อไปนี้เป็นคำสั่งให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม หรือทำงานเป็นคู่ จะจับกลุ่มกันกี่คน ก็แล้วแต่ครูจะสั่งนะครับ

Grouping

 • Now I’d like you to work in pairs.
  นาว.. อายด ไลค ยู ทุ เวิค คิน แพส (เอาละ ฉันต้องการให้พวกเธอทำงานเป็นคู่)
 • Work with the person next to you.
  เวิค วิธ เดอะ เพ๊อเซิน เน็กซ ทู ยู (ทำงานกับคนที่อยู่ข้างเธอ)
 • Form a group of 4.
  ฟอม มะ กรุ๊พ พอฟ ฟอ (รวมกลุ่ม 4 คน)
 • Now, I’d like you to count from one to five. The students who get the same numbers work together.
  นาว.. อายด ไลค ยู ทุ เค้าท ฟรอม วัน ทู เท็น  เดอะ สติวเดินทส ฮู เก็ท เดอะ เซม นั๊มเบอะส เวิค ทุเกเธอะ (เอาละ.. ฉันต้องการให้พวกเธอนับจากหนึ่งถึงห้า นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันทำงานร่วมกัน)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here