skip to Main Content

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การยืมสิ่งของ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

 • Excuse me, could I borrow your pen?
  เอ็กซกิวส มิ คุด ดาย บ๊อโร ยัว เพ็น (โทษนะ ฉันขอยืมปากกาเธอหน่อย)
 • Could you lend me a pencil?
  คุด ยู เล็น มิ ยะ เพ็น (ให้ฉันยืมปากกาเธอหน่อย)
 • May I use your calculator?
  เม ยาย ยูส ยัว แคลคูเลเท๊อะ (ฉันขอใช้เครื่องคิดเลขเธอได้ไหม)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน คำขอร้องต่างๆ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

คำขอร้องเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ เลือกใช้ให้ถูกก็แล้วกัน

 • Again, please.
  อะเกน พลีส (อีกเที่ยวครับ / ค่ะ)
 • One more time, please.
  วัน มอ ไทม พลีส (อีกครั้งครับ / ค่ะ)
 • Tell me in Thai.
  เท็ล มี ยิน ทาย (บอกเป็นภาษาไทยให้หน่อย)
 • Explain, please.
  อิกซเปล๊น พลีส (อธิบายหน่อยครับ / ค่ะ)
 • How do you spell it?
  ฮาว ดุ ยู สเปล็ล ลิท (สะกดอย่างไร)
 • Please don’t talk so fast.
  พลีส ด๊น ทอค โซ ฟาสท (กรุณาอย่าพูดเร็ว)
 • Slow down, please.
  สโล ดาวน์ พลีส (พูดช้าลงหน่อยครับ / ค่ะ)
 • Louder, please.
  ล๊าวเดอะ พลีส (พูดดังๆหน่อยครับ / ค่ะ)
 • I can’t hear you.
  อาย แค้นท เฮีย ยู (ผม / ดิฉัน ไม่ได้ยินคุณครูเลย)
 • Excuse me, how do you say จิงโจ้ in English?
  เอ็กซกิวส มิ ฮาว ดุ ยู เซ จิงโจ้ อิน นิ๊งลิช
  (ขอโทษครับ / ค่ะ คำว่าเป็ดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร)
 • What does Notting Hill mean?
  ว็อท ดัส นอททิง ฮิล มีน (นอททิง ฮิล หมายถึงอะไร
 • How do you pronounce B-E-T-H?
  ฮาว ดุ ยู พระน๊าวซ บี-อี-ที-เอช (บี อี ที เอช ออกเสียงอย่างไร)
 • How do you spell San Francisco?
  ฮาว ดุ ยู สเป็ล แซนแฟรนซิสโคะ (ซานฟรานซิสโก สะกดอย่างไร)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน เรียกร้องความสนใจ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
ถ้านักเรียนจะเรียกครูเพื่อให้ครูหันมาที่เรา ก็ใช้สำนวนเหล่านี้ได้เลย

 • Miss, please.
  มิส..พลีส (ครูครับ) สำหรับเรียกครูผู้หญิงเท่านั้น
 • Sir, please.
  เซอ..พลีส (ครูครับ) สำหรับเรียกครูผู้ชายเท่านั้น
 • Teacher, please.
  ทีชเชอะ ….พลีส (ครูครับ)
 • Excuse me, may I go out, please?
  เอ็กซกิวส มิ เม ยาย โก เว้า พลีส (ขอโทษครับ ผมขอไปข้างนอกได้ไหมครับ)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การขอโทษ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
ประโยคต่อไปนี้อาจจะได้ใช้บ่อยๆ เนืองๆ สำหรับนักเรียนที่ชอบแก้ตัวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ตัวเกี่ยวกับการบ้านหรืองานที่มอบหมายไม่สำเร็จตามที่ครูสั่ง มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง เอาไว้แก้ตัวกับครู

 • Sorry, I’m late. My bicycle is broken.
  ซ๊อริ ไอม เลท มาย ไบ๊ซิเคิล ลิส โบร๊คเคิน
  (ขอโทษครับที่มาสาย รถจักรยานผมเสียครับ)
 • I can’t do my homework because I had a lot of housework to do.
  อาย แค๊นท ดู มาย โฮมเวิค บิค๊อส ซาย แฮด ดะ ล็อท ทอฟ เฮาสเวิค ทุ ดู
  ผมไม่สามารถทำการบ้านได้ เพราะว่าผมมีงานบ้านเยอะ

 

 • I forget my homework.
  อาย ฟอก็อท มาย โฮมเวิค (ผมลืมการบ้าน)
 • I lost my book.
  อาย ลอสท มาย บุ๊ค (หนังสือผมหาย)
 • I have to look after my younger sister.
  อาย แฮฝ ทุ ลุค ค๊าฟเทอะ มาย ยั๊งเกอะ ซิสเตอะ (ผมต้องดูแลน้องสาว)
 • The light went out, so I couldn’t do the homework.
  เดอะ ไลท เว็นท เท๊า .. โซ วาย คุดเดิน ดู เดอะ โฮมเวิค

 

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู ก่อนเลิกเรียน

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

 • That’s all for today.
  แด็ท ซอล ฟอ ทุเด (วันนี้พอแค่นี้)

 

 • Do you have any questions?
  ดุ ยู แฮฝ เฝ๊นิ เควสเชิ๋น (มีคำถามอะไรไหม)
 • See you later.
  ซี ยู เล๊เทอะ (ค่อยเจอกันใหม่)
 • Please don’t forget your homework.
  พลีส ด๊น ฟอเก็ท ยัว โฮ๊มเวิค (กรุณาอยาลืมการบ้าน)
 • Please clean up your desk.
  พลีส คลีน นัพ ยัว เดสค (กรุณาทำความสะอาดโต๊ะด้วย)
 • Please tidy up your room.
  พลีส คลีน นัพ ยัว รูม (กรุณาทำความสะอาดห้องด้วย)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การแนะนำ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

ถ้าครูต้องการแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม สามารถใช้สำนวนเหล่านี้นำหน้า ตามด้วยสิ่งที่จะแนะนำ

 • Why don’t you ……..
  วาย ด๊น ชู….. (ทำไมเธอไม่…..)
 •  You should/ought to ……..
  ยู ชุด / ออด ทู …..(เธอควรจะ)
 •   How about ………… ?
  ฮาว วะเบ้า ……. (……ดีไหม)
 •   What about ……..?
  ว็อท ทะเบ้า ….. (…..ดีไหม)

ตัวอย่าง

Why don’t you practice more? ทำไมเธอไม่ฝึกเพิ่มขึ้นละ

How about singing ABC song? ร้องเพลงเอบีซีดีไหม

What about reading together? อ่านพร้อมกันดีไหม

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู ตรวจสอบความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

หลังจากที่คุณครูสั่ง หรือกล่าวอะไรไปแล้วบ้าง แล้วอยากตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่า ก็สามารถใช้เลือกใช้สำนวนเหล่านี้ได้

 • Are you with me?
  อา ยู วิธ มี๊ (พวกเธอฟังฉันอยู่ไหม)
 • Tell  me what you are going to do?
  เท็ล มี ว็อท ทา ยู โก๊๋วิง ทุ ดู (บอกหน่อยซิว่าพวกเธอกำลังจะทำอะไร)
 • What do you want to ask?
  ว็อท ดุ ยุ ว็อนท ทุ อาสค
 • How are you going to read it? Silently or aloud?
  ฮาว วา ยู โก๊วิง ทุ รีด ดิด…ไซ๊เลินลิ ออ ระลาวด (พวกเธอกำลังจะอ่านอย่างไร เงียบๆ หรือเสียงดัง
 • What do you have to do after this?
  ว็อท ดุ ยุ แฮฝ ทุ ดู วาฟเทอะ ดิส (เธอจะต้องทำอะไรหลังจากนี้)
 •  Can you do the exercise now?
  แคน ยู ดู ดิ เย๊กเซอะไซส น๋าว (พวกเธอทำการบ้านตอนนี้เลยได้ไหม)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู สั่งให้จับกลุ่ม

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

 • Now I’d like you to work in pairs.
  นาว.. อายด ไลค ยู ทุ เวิค คิน แพส (เอาละ ฉันต้องการให้พวกเธอทำงานเป็นคู่)
 • Work with the person next to you.
  เวิค วิธ เดอะ เพ๊อเซิน เน็กซ ทู ยู (ทำงานกับคนที่อยู่ข้างเธอ)

 

 • Form a group of 4.
  ฟอม มะ กรุ๊พ พอฟ ฟอ (รวมกลุ่ม 4 คน)
 • Now, I’d like you to count from one to five. The students who get the same numbers work together.
  นาว.. อายด ไลค ยู ทุ เค้าท ฟรอม วัน ทู เท็น  เดอะ สติวเดินทส ฮู เก็ท เดอะ เซม นั๊มเบอะส เวิค ทุเกเธอะ (เอาละ.. ฉันต้องการให้พวกเธอนับจากหนึ่งถึงห้า นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันทำงานร่วมกัน)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การดึงความสนใจ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
คำและวลีต่อไปนี้ เอาไว้สำหรับดึงความสนใจของนักเรียนให้อยู่ที่ครูหรือบทเรียนนะครับ บางโรงน่าจะได้ใช้บ่อยนะครับ แบบว่าโรงไหนเด็กซนๆอะครับ

 • Class!
  คลาส  (นักเรียน)

 

 • Look!
  ลุ๊ค  (ดู)
 • Listen, please!
  ลิสเซิน พลีส (กรุณาฟังหน่อย)

 

 • Right!
  ไรท (เอาละ)

 

 • Listen carefully.
  ลิสเซิน แค๊ฟุลลิ (ฟังดีๆ นะ)

 

 • Miss, please!
  มิส พลีส (นี่ เธอ)

 

 • Attention please.
  อะเท็นเชิน พลีส (โปรดฟังนะ)

 

 • Now, what did I say?
  นาว ว็อท ดิด ดาย เซ (อ้อ ฉันพูดถึงไหนแล้ว)

 

 • Now, what have I just said?
  นาว ว็อท แฮฝ ฝาย จัส เสด (อ้อ ฉันเพิ่งพูดอะไรไปบ้าง)

 

 • Now, are you with me?
  นาว อา ยู วิธ มี๊ (เธอยังตั้งใจฟังอยู่ไหม)

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู คำสั่งในห้องเรียน

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
คำสั่งในชั้นเรียนต่อไปนี้ คุณครูก็เลือกๆ เอาที่คิดว่าจะต้องใช้แน่ๆ นะครับ ท่องจำให้ขึ้นใจเลยยิ่งดี มาดูซิว่าคำสั่งในห้องเรียนนั้นมีอะไรบ้าง

 • Please turn to page …… in your course book.
  พลีส เทิน ทู เพจ………..อิน ยัว คอส บุ๊ค (กรุณาเปิดไปยังหน้า…..ในหนังสือเรียนของเธอ)
 • Stand up, please.
  สแตน ดัพ พลีส (กรุณายืนขึ้น)
 • Stand in a line.
  สแตน ดิน นะ ไลน์ (กรุณายืนเป็นแถว)
 • Take your time.
  เทค ยัว ไทม (ใช้เวลาให้เต็มที่)
 • Don’t be in such a hurry.
  ด๊น บี ยิน นะ ซัช ชะ เฮ๊อริ (ไม่ต้องรีบร้อน)
 • Look.
  ลุค (ดู)
 • Listen.
  ลิสเซิน (ฟัง
 • Bring me some chalk, please.
  บริง มี ซัม ชอค พลีส (เอาชอล์กมาให้หน่อย)
 • Give me some paper, please.
  กิฝ มี ซัม เพ๊เพอะ พลีส (เอากระดาษให้หน่อย)
 • Put up your hand if you need anything.
  พุท ดัพ ยัว แฮน ดิฟ ยู นีด เด๊นิธิง (ยกมือหากเธอต้องการอะไร)
 • Be quiet.
  บี ไคว๊เยิท (เงียบ ๆ)
 • Be careful.
  บี แค๊ฟุล (ระวัง)
 • Don’t make any noise.
  ด๊น เมค เค๊นิ น๊อยซ (อย่าส่งเสียงดัง)
 • Do it on your own.
  ดู วิท ดอน ยัว โรน (ทำด้วยตัวเธอเอง)
 • Please read this text silently and then do the exercise.
  พลีส รีด ดิส เท็กซ ไซ๊เลินลิ แอน เด็น ดู ดิ เย็กเซอไซซ (อ่านข้อความนี้เงียบๆ แล้วทำแบบฝึกหัด)

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู คำชม การให้กำลังใจ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
คำชมและคำพูดกระตุ้นให้กำลังใจที่ใช้ในชั้นเรียน ต่อไปนี้มีเยอะมากๆ คุณครูก็ไม่ต้องไปจำทั้งหมดนะครับ เอาตัวที่เราคุ้นๆไว้สักสองสามอันก็พอนะครับ ลองเลือกเอาได้ตามใจชอบเลยครับ
That’s right.

คำชม

 • Good! กุด (ดี)
 • Very good! เฝ๊ริ กุด (ดีมาก)
 • Great! เกรท (ยอดเยี่ยม)
 • Excellent! เอ็กซะเล็นท์ (ยอดเยี่ยม)
 • How clever you are! เฮา เคล็ฝเฝอะ ยู อา (เก่งจังเลยเธอ)
 • Splendid! สเปล็นดิด (เยี่ยม)
 • Wonderful! วันเดอะฟุล (เยี่ยม)
 • You did a good job! ยู ดิด ดะ กุด จอบ (เธอทำได้ดี)
 • Correct! คะเร็คท (ถูกต้อง)
 • Give him/ her a big hand!  กิฝ ฮิม / เฮอ อะ บิก แฮนด (ตบมือดังๆให้เขา / หล่อนหน่อย)

 

คำกระตุ้นให้กำลังใจ

 • Come on, you can do it. คัมม๊อน ยู แคน ดู วิท (เอาน่า เธอทำได้อยู่แล้ว)
 • Try again. ทราย ยะเกน (ลองอีกที)
 • One more time, please. วัน มอ ไทม พลีส (อีกครั้งสิ)
 • Again, please. อะเกน พลีส (อีกครั้งซิ)
 • Louder, please. เล๊าเดอะ พลีส (พูดดังอีกหน่อย)
 • Don’t be nervous. ด๊น บี เนอเฝิส (ไม่ต้องประหม่า)
 • Take it easy. เทค คิด ดี๊สิ  (ใจเย็นๆ)
 • Feel free. ฟีล ฟรี (ตามสบาย)
 • It’s not difficult. อิทส น็อท ดิฝิเคิลท (มันไม่ยากหรอก)
 • It’s easy, isn’t it? อิทส ซี๊สิ อิ๊สเซิน นิท (มันง่ายๆ เอง ไม่ไช่เหรอ)
 • Good try. กุด ทราย (พยายามดีแล้ว)
 • Don’t worry, have a go. ด๊น ว๊อริ แฮฝ ฝะ โก (อย่ากังวล ลองดูก็ได้)
 • You have time to think about it. ยู แฮฝ ไทม ทุ ธิง คะเบ้า ทิท (เธอมีเวลาคิด)
 • I will come back to you later!  ไอ วิล คัม แบ็ค ทุ ยู เล๊เทอะ (ฉันจะมาหาเธอใหม่)

 

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู คำสั่งการจัดการชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
คำสั่งในชั้นเรียนต่อไปนี้เป็นประโยชน์มากเลยครัสำหรับคุณครู เพราะว่าบางทีเราอยากจะสั่งนักเรียนใหทำอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ไม่รู้จะสั่งอย่างไร ตัวอย่างด้านล่างนี้คงเป็นประโยชน์นะครับ

 • Walk around and ask your friend about ………. .
  วอค คะเรา แดน ดาส ยัว เฟรน ดะเบ้า (เดินรอบๆ และถามเพื่อนเธอเกี่ยวกับ……..)
 • Please clean the blackboard.
  พลีส คลีน เดอะ แบล็คบอด (กรุณาทำความสะอาดกระดานดำ)
 •   Get back to your seat.
  เก็ท แบ็ค ทู ยัว ซีท (กลับไปที่นั่งของเธอ)
 •   Please take one for yourself and pass the rest to the others.
  พลีส เทค วัน ฟอ ยัวเซ็ลฟ แฟน พาส เดอะ เร็สท ทู ดิ อัธเธอส (กรุณาเก็บอันหนึ่งไว้กับตัวเอง และส่งที่เหลือไปให้เพื่อน)
 • Please work in pairs.
  พลีส เวิค คิน แพส (กรุณาทำงานเป็นคู่)
 • Please work in group of three/four.
  พลีส เวิค คิน กรูพ พอฟ ธรี / ฟอ (ทำงานเป็นกลุ่ม 4 / 5 คน)
 •   Please count from one to five.
  พลีส เคาท ฟรอม วัน ทู ไฟฟ (กรุณานับจากหนึ่งถึงห้า)
 •   Please make a group of six.
  พลีส เมค คะ กรุพ พอฟ ซิกซ (กรุณาสร้างกลุ่ม 6 คน)
 •   Work with your partner.
  เวิค วิธ ยัว พาทเนอ (ทำงานกับคู่ของเธอ)
 •   Sit in group of 5.
  ซิท ทิน กรุพ พอฟ ไฟฟ (นั่งเป็นกลุ่ม 5 คน)
 •   Form a group of 4.
  ฟอม มะ กรุพ พอฟ ฟอ (รวมกลุ่ม 4 คน)
 • Divide into teams and stand in a line.
  ดิวาย ดิน ทู ทีม แซน สแตน ดิน นะ ไลน (แบ่งเป็นทีม และยืนเป็นแถว)

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การขัดจังหวะ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
ประโยคต่อไปนี้ ไว้สำหรับพูดเพื่อการขัดจังหวะ หรือให้นักเรียนหันมาสนใจครู มาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

 • Excuse me. May I interrupt?
  เอ็กซกิวส มี เม ยาย ยินเทอรัพท  (ขอโทษครับ ขอขัดจังหวะหน่อย)
 • Hello, Jo. Why are you late?เฮ็ลโล โจ วาย ยา ยู เลท (หวัดดี จอน ทำไมเธอมาสาย)
 • I have something to explain/ say.
  อาย แฮฝ ซัมธิง ทู อิกซเปลน / เซ (ฉันมีอะไรบางอย่างที่จะอธิบาย/ พูด)
 • Please be quiet.
  พลีส บี คว๊ายเยิด (กรุณาเงียบๆ)
 • Please listen to your friend.
  พลีส ลิ๊สเซิน ทุ ยัว เฟรน (กรุณาฟังเพื่อนของเธอ)

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การเกริ่นเข้าสู่บทเรียน

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคในการกล่าวอะไรสักเล็กน้อยก่อนเข้าสู่บทเรียนครับ มาดูเลยครับว่าจะพูดว่าอย่างไรได้บ้าง

 • Let’s talk about ………….
  เล็ทส ทอค คะเบ้า ….. (เรามาสนทนาเกี่ยวกับ……กันเถอะ)
 • Have you finished your homework?
  แฮฝ ยู ฟินนิชท ยัว โฮม เวิค (เธอทำการบ้านเสร็จหรือยัง)
 • What about the homework?
  ว็อท ทะเบ้า เดอะ โฮมเวิค (การบ้างเป็นไงบ้าง)
 • Let me see your homework.
  เล็ท มี ซี ยัว โฮมเวิค (ขอดูการบ้านหน่อยซิ)
 • Where did you stop yesterday?
  แว ดิด ยู สต็อพ เย็สเตอเด {เมื่อว่าเธอมาหยุดตรงไหน (เรียนมาถึงตรงไหน)}
 • Please tell me what we did yesterday.
  พลีส เท็ล มี ว็อท วี ดิด เย็สเตอเด (กรุณาบอกฉันหน่อยว่าเราทำอะไรบ้างเมื่อวาน)
 • Let’s start our lesson. Have you ever seen ….. ?
  เล็ท สตารท เอา เล็สเซิน แฮฝ ยู เอ๊เวอะ ซีน ….(เรามาเริ่มบทเรียนกันเถอะ เธอเคยเห็น…….ไหม)
 • Have you ever heard of ….. ?
  แฮฝ ยู เอเวอะ เฮิด ดอฟ…………( เธอเคยได้ยินเกี่ยวกับ……..ไหม)

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การเรียกชื่อ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่ใช้เพื่อถามนักเรียนว่ามีใครขาดเรียนบ้างนั้น สามารถใช้สำนวนต่อไปนี้

 •   Who’s absent?
  ฮูส แซ๊บเซิืนท (ใครขาดเรียน)
 •  Anybody absent today?
  เอ็๊นนิบ๊อดิ แอบเซิ๊น ทุเด (วันนี้มีใครขาดเรียนไหม)
 •  Is Somchai here?
  อิส สมชาย เฮีย (สมชายอยู่นี่ไหม)
 • Where is Somchai?
  แว ริส สมชาย (สมชายอยู่ไหน)
 • Answer when I read your name?
  อ๊านเซอะ เว็น นาย รีด ยัว เนม (ให้ขานชื่อเมื่อฉันเรียกชื่อ)

ตัวอย่างบทสนทนา

Teacher:  Who’s absent?
ฮูส แซ๊บเซิืนท (ใครขาดเรียน)

Students: Sam, Jo and John.
แซม โจ แอน จอน (แซม โจ และ จอนครับ)

Teacher:  Anybody absent today?
เอ็๊นนิบ๊อดิ แอบเซิ๊น ทุเด (วันนี้มีใครขาดเรียนไหม)

Students: Yes. Sam is absent.
เย็ส แซม มิส แซ๊บเซินท (ครับ จอนขาดเรียน)

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน คือ ประโยคหรือสำสำนวนง่ายๆ ซึ่งบางทีครูหลายท่านเองก็ไม่รู้ว่าสำนวนง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนนั้นต้องพูดว่าอย่างไร และสำหรับคุณครูที่แม้ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษเองก็สามารถนำไปฝึกใช้กับนักเรียนได้ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าครูในชนบทต้องสอนทุกวิชา แม้ไม่ได้จบเอกนั้นตรงๆ ก็เอาไปใช้ดูนะครับ ไม่ต้องจดจำทั้งหมดก็ได้ เอาสำนวนหากินสักสองสามประโยคก็พอแล้วครับ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียน การทักทาย

ประโยคหากิน

 • Hi/Hello
  ฮ๊าย / เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
 • Good morning, everybody.
  กุด ม๊อนิ่ง เอ๊ฟริบ๊อดิ (อรุณสวัสตอนเช้า ทุกคน)
 • How are you class?
  ฮาว วา ยู คลาส (เป็นอย่างไรบ้างนักเรียน)

เพิ่มเติม ไม่ได้ไม่เป็นไร

 • How’s it going?
  ฮาว สิท โ๊ก๊วิง (เป็นไงบ้าง)
 • How have you been?
  ฮาว แฮฝ ยู บีน (เป็นอย่างไรบ้าง) อันนี้ ไม่เจอกันนาน
 • How are you getting along?
  ฮาว วา ยู เก็ททิง งะลอง (เป็นไงบ้าง) ถามกันเอง
 • What’s up?
  ว็อท สับ (เป็นไง) เป็นกันเองมากๆ

ที่มา :  เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *