come from… มาจาก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

0
876

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “come from…”  อ่านว่า คัม ฟรอม แปลว่า มาจาก….

แต่คำว่า come from… ต้องตามด้วยถิ่นกำเนิดนะครับ ไม่ได้หมายถึงมาจากทำธุระโน่นนี่นั่นในภาษาไทยเรานะครับ

Come from ความหมาย

Where do you come from?
แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

I come from Thailand.
ไอ คัม ฟรอม ไท๊แลนด
ฉัน มา จาก ประเทศไทย

Where do you come from?
แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

I come from Paris.
ไอ คัม ฟรอม แพ๊เริส
ฉัน มา จาก ปารีส

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Previous articleadvice กับ advise ใช้ต่างกันอย่างไร – คำศัพท์สับสน
Next articleHow about you? แปลว่า แล้วคุณล่ะ วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้
ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย