ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษเรียกว่า company certificate ส่วนหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษาอังกฤษเรียกว่า partnership certificate หน้าตาเป็นอย่างไรไปชมตัวอย่างพร้อมคำอธิบายพร้อมกันเลย

หนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นมาดูหน้าตาของหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษกันก่อนเลยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในแบบฟอร์มที่กำหนด

 1. วันเดือนปีที่จดทะเบียน
 2. เลขที่ทะบียนบริษัท หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
 3. ชื่อบริษัท
 4. จำนวนกรรมการ
 5. รายชือกรรมการ
 6. กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทำนิติกรรม
 7. เงินทุนจดทะเบียน
 8. ที่ตั้งบริษัท
 9. จำนวนวัตุถุประสงค์ในการทำการค้า
 10. จำนวนหน้าของวัตถุประสงค์
 11. วันออกใบรับรอง
 12. ลายมือชื่อนายทะเบียน
 13. ชื่อนายทะเบียน

? ตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองบริษัท

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ ซึ่งตอนที่เรากรอกแบบฟอร์มขอของจริง อาจมีแบบฟอร์มที่เปลี่ยนไปจากนี้บ้างนิดๆหน่อยๆ แต่สาระสำคัญจะยังคงอยุ่นะครับ

หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน ภาษาอังกฤษ

ทีนี้มาดูหน้าตาของหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนภาษาอังกฤษกันบ้าง หน้าตาก็คล้ายกับบริษัทนั่นแหละ

 1. วันเดือนปีที่จดทะเบียน
 2. เลขที่ทะบียนห้างหุ้นส่วน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
 3. ชื่อห้างหุ้นส่วน
 4. จำนวนหุ้นส่วน
 5. ชื่อหุ้นส่วน
 6. เงินหุ้น
 7. จำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการ
 8. ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ทำนิติกรรม
 9. ข้อจำกัดของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 10. ที่ตั้งห้างหุ้นส่วน
 11. จำนวนวัตุถุประสงค์ในการทำการค้า
 12. จำนวนหน้าของวัตถุประสงค์
 13. วันออกใบรับรอง
 14. ลายมือชื่อนายทะเบียน
 15. ชื่อนายทะเบียน

? ตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน

คำขอหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ


ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 57

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *