Compound Adjective คือคำคุณศัพท์ประสม มีอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างกันนะ

Compound Adjective คือคำคุณศัพท์ชนิดหนึ่ง แต่เกิดจากการประสมกันของคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ซึ่งมาจากคำต่างประเภทกันครับ มีอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกันเลย

Compound Adjective

 • compound แปลว่า ผสม หรือ ประสม
 • adjective แปลว่า คำคุณศัพท์
 • compound adjective แปลว่า คำคุณศัพท์ประสม

ปกติเราจะคุ้นกับคำคุณศัพท์เป็นคำๆใช่ไหมครับ เช่น big, small, tall, short, red, black etc.

 • a big cat แมวตัวใหญ่
 • a small boy เด็กชายตัวเล็ก

หรือไม่ก็ คำคุณศัพท์เรียงกัน 2-3 คำ หรือที่มี and เป็นตัวเชื่อม เช่น

 • a big red cat แมว สีแดง ตัวใหญ่
 • a red and black cat แมว สีดำ แดง

ส่วน compound adjective คือ คำที่ประสมกันตั้งแต่สองคำ มาทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งมีคำหลายๆชนิดมารวมกัน (part of speech)

ตัวอย่าง Compound Adjective

Compound adjective มีคำอะไรบ้างที่มาประกอบกัน ไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลย

Adjective+ Adjective

 • fat-free ไม่มีไขมัน

fat-free food อาหารไม่มีไขมัน

Adjective+ Noun

 • short-term ระยะสั้น
 • long-term ระยะยาว
 • long-tail ระยะยาว
 • old-style ดั้งเดิม
 • full-time เต็มเวลา

a long-term project โครงการระยะยาว
an old-style teaching การสอนแบบดั้งเดิม
a full-time job งานเต็มเวลา

Adjective+ Noun + ed

 • four-eyed สี่ตา
 • four-legged สี่ขา
 • short-sleeved แขนสั้น
 • short-sighted ตาสั้น
 • bad-tempered อารมณ์ร้าย
 • old-fashioned ล้าสมัย
 • light-hearted เบาๆ (ไม่จริงจัง)
 • strong-willed ใจแน่วแน่

a four-eyed monster สัตว์ประหลาดสี่ตา
a short-sleeved shirt เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
a short-sighted girl เด็กหญิงสายตาสั้น
a light-hearted meeting การประชุมเรื่องเบาๆ

Adjective + Past participle

 • broad-minded ใจกว้าง
 • narrow-minded ใจแคบ
 • bad-behaved นิสัยแย่
 • ready-made สำเร็จรูป

a broad-minded boss เจ้านายใจกว้าง
ready-made noodle บะหมี่สำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม > Past participle คืออะไร

Adjective + Present participle

 • good-looking หน้าตาดี
 • easy-going ง่ายๆ
 • English-speaking ที่พูดภาษาอังกฤษ
 • slow-growing เติบโตช้า
 • fast-moving เปลี่ยนแปลงเร็ว
 • long-lasting คงทน

a good-looking man ชายหน้าตาดี
an English-speaking country ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
a long-lasting battery แบตเตอรี่ที่คงทน

อ่านเพิ่มเติม > Present participle คืออะไร

Adverb + Past participle

 • highly skilled มีทักษะขั้นสูง
 • well-known มีชื่อเสียง
 • well-paid ที่มีรายได้ดี
 • recently released ออกเมื่อเร็วๆนี้
 • well-educated มีการศึกษาดี
 • widely used ใช้อย่างแพร่หลาย

a highly skilled worker คนงานที่มีทักษะสูง
a well-know actor ดารานำชายที่มีชื่อเสียง
a well-educated family ครอบครัวที่มีการศึกษาดี

Adverb + Past participle

 • never-ending ที่ไม่รู้จบ
 • well-being สุขภาพดี

never-ending love รักที่ไม่รู้จบ
a well-being woman หญิงสุขภาพดี

Noun + Past participle

 • home-made ทำที่บ้าน
 • home-based ในครัวเรือน
 • middle-aged วัยกลางคน
 • time-based ยึดเวลาเป็นสำคัญ

home-made cookies ขนนคุกกี้ทำที่บ้าน
a middle-aged man ชายวัยกลางคน

Noun + Present participle

 • heart-breaking สะเทือนหัวใจ
 • man-eating ที่กินคน
 • top-ranking ระดับสุดยอด
 • coal-mining ทำหมืองถ่าน
 • time-consuming ที่ต้องใช้เวลา

a heart-breaking movie ภาพยนต์สะเทือนหัวใจ
a man-eating tiger เสือกินคน
a coal-miming town เมืองที่ทำเหมืองถ่าน

Noun+ Noun

 • part-time ช่วงเวลา

part time job งานที่เป็นช่วงเวลา

Noun+ Adjective

 • world-famous มีชื่อเสียงระดับโลก
 • duty-free ปลอดภาษี
 • sugar-free ไม่มีน้ำตาล

a world-famous businessman นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก
a duty-free shop ร้านค้าปลอดภาษี

Number + Noun

 • five-star ห้าดาว
 • four-digit เลขสี่หลัก
 • second-hand มือสอง
 • two-hour สองชั่วโมง
 • five-day ห้าวัน
 • 10-baht สิบบาท
 • 20-dollar ยี่สิบดอลล่าร์
 • 50-page ห้าสิบหน้า

a five-star hotel โรงแรมห้าดาว
a second-hand car รถยนต์มือสอง
a two-hour movie หนังที่มีความยาวสองชั่วโมง
a 10-dollar book หนังสือที่มีราคาสิบดอลล่าร์
a fifty-page novel หนังสือนิยายที่มีความยาว 50 หน้า

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 54

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *