concrete noun กับ abstract noun คืออะไร ต่างกันอย่างไร (วัตุถนาม – อาการนาม)

0
756

concrete noun และ abstract noun คืออะไร มันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ถ้าคุณแปลคำศัพท์ได้ การเดาความหมายมันก็คงจะไม่ยากนะครับ เพราะคำแปลของคำศัพท์ และความหมายที่พูดถึงมันคล้ายกัน

concret and abstract

concrete noun และ abstract noun

  • concrete แปลว่า คอนกรีต
  • abstract แปลว่า นามธรรม

concrete noun คือ นามที่เป็นวัตถุ เรียกว่า วัตถุนาม

abstract noun คือ นามที่เป็นนามธรรม เรียกว่า อาการนาม

concrete noun คือ

concrete noun หรือ วัตถุนาม หมายถึงคำนามที่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สิ่งใดก็ตามที่สามารถมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส สัมผัสได้ สิ่งนั้นถือว่าเป็น concrete noun เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ กลิ่น รส เสียง

ตัวอย่างคำศัพท์วัตถุนาม

คน: boy, girl, man, woman, father, mother

สัตว์: cat, dog, bird, lion, tiger

สิ่งของ: car, pen, map, bed

สถานที่: church, school, post office, police station


กลิ่น รส เสียง :  smell, sour, sweet, noise

abstract noun คือ

abstract noun หรือ อาการนาม หมายถึงคำนามที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่รับรู้ด้วยใจ ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยความ เช่น ความรัก ความฝัน เป็นต้น

ตัวอย่างคำศัพท์อาการนาม

Angerความโกรธ
Braveryความกล้าหาญ
Brillianceความฉลาดหลักแหลม
Calmความสุขุม
Delightความยินดี
Despairความผิดหวัง
Dreamความฝัน
Faithความศรัทธา
Freedomอิสรภาพ
Friendshipมิตรภาพ
Hateความเกลียดชัง
Honestyความซื่อตรง
Hopeความหวัง
Joyความสนุก
Justiceความยุติธรรม
Kindnessความเมตตา
Knowledgeความรู้
Loveความรัก
Loyaltyความซื่อสัตย์
Peaceความสงบ
Pleasureความบันเทิง
Prideความภาคภูมิ
Realityความจริง
Trustความเชื่อใจ
Truthความจริง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 13

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....