คำเชื่อม Conjunctive Adverb คืออะไร มีอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า

Conjunctive Adverb คือ คำเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน หรือเป็นการเรียงร้อยประโยคต่างๆ ให้ลื่นไหล ว่าแต่มีอะไรบ้างที่เราควรเรียนรู้ไว้ มาเรียนรู้กัน ณ บัดนาว

Conjunctive Adverb

Conjunctive adverb ถือว่าเป็น คำเชื่อมชนิดหนึ่งครับ (connecting words หรือ connectors) ภาษาไทยเรียกว่า คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมความ

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบอกเพิ่มเสริมความ บอกความขัดแย้ง บอกการเปรียบเทียบ บอกเวลา บอกเหตุผล บอกการเน้นย้ำ แสดงตัวอย่างเพิ่มเติม การกล่าวสรุป เป็นต้น

ชนิดของ Conjunctive Adverb

Conjunctive Adjective มีอยู่หลายประเภท ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะแบ่งแยกแตกต่างกันออกไปได้หลายอย่าง ณ ที่นี้ขอสรุปเอาที่สำคัญๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้ก็แล้วกันนะครับ

Addition – เสริมกัน

 • in addition นอกจากนี้
 • also อีกด้วย
 • furthermore นอกจากนี้
 • besides นอกจากนี้
 • moreover ยิ่งไปกว่านั้น

The hotel is not expensive; furthermore, it’s near the mall.
โรงแรมราคาไม่แพง นอกจากนี้มันอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า

He is good at sport; moreover, he is good at cooking.
เขาเก่งด้านกีฬา ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเก่งเรื่องการทำอาหาร

I’m not hungry. Besides, it’s not my favourite food.
ฉันไม่หิว นอกจากนี้แล้วมันไม่ใช่อาหารโปรดของฉัน

Contrast – ขัดแย้งกัน

 • however อย่างไรก็ตาม
 • in spite of แม้ว่า
 • in contrast ในทางตรงข้าม
 • nevertheless แต่
 • conversely โดยตรงกันข้าม
 • nonetheless กระนั้น
 • on the contrary ในทางตรงกันข้าม

The hotel is costly; nonetheless, the service is not impressive.
โรงแรมราคาแพง กระนั้นการบริการไม่น่าประทับใจ

I have been running for two hours; however, I don’t feel tired at all.
ฉันวิ่งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว อย่างไรก็ตามฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลย

I read books all night. Nonetheless, I can’t remember anything.
ฉันอ่านตำราทั้งคืน แต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลย

Alternative – ทางเลือก

 • otherwise มิฉะนั้น
 • or else ไม่เช่นนั้น

We must stay in this hotel, or else we have no room to sleep.
พวกเราต้องพักในโรงแรมนี้ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีห้องที่จะนอน

You should leave now; otherwise, you will be late for school.
เธอควรไปเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นเธอจะไปเรียนสาย

comparison – เปรียบเทียบ

 • likewise ในทำนองเดียวกัน
 • similarly ในทำนองเดียวกัน

I drink 8 glasses of water per day; my kids, likewise, do the same.
ฉันดื่มน้ำ 8 แก้วต่อวัน ในทำนองเดียวกัน ลูกๆของฉันก็ทำเหมือนกัน

illustrate – ยกตัวอย่าง

 • for example ตัวอย่างเช่น
 • namely ได้แก่
 • for instance ตัวอย่างเช่น

There are many good hotels in town; for example, ABC Grand, FF Resort, Long Beach.
มีโรงแรมดีๆหลายแห่งในเมือง ตัวอย่างเช่น เอบีซีแกรนด์ เอฟเอฟรีสอร์ท ลองบีช

There are four kinds of fruit in the market, namely, mangoes, grapes, apples, and longans.
มีผลไม้ 4 ชนิดในตลาด ได้แก่ มะม่วง องุ่น แอปเปิ้ล และลำไย

time – เวลา

 • before ก่อน
 • meanwhile ในขณะเดียวกัน
 • lately เร็วๆนี้
 • now ขณะนี้
 • since ตั้งแต่
 • in the meantime ในช่วงนี้
 • first ก่อนอื่น, ประการแรก
 • next ถัดไป
 • then ต่อมา
 • subsequently ต่อมา
 • eventually ในที่สุด
 • finally ท้ายที่สุด

I have been searching for a hotel for hours. Eventually, I have found a good one.
ฉันค้นหาโรงแรมหลายชั่วโมง ในที่สุดฉันก็เจอโรงแรมดีๆหนึ่งแห่ง

First, add chilies and onions. Next, add some papaya. Finally, add some fish sauce.
ก่อนอื่นใส่พริกกับกระเทียม ต่อมาใส่มะละกอ สุดท้ายใส่น้ำปลา

result  – ผล

 • accordingly
 • therefore ดังนั้น
 • hence ดังนั้น
 • as a result ดังนั้น
 • thus ดังนั้น
 • consequently ดังนั้น

The hotel is quite far from the mall; as a result, we can’t go shopping.
โรงแรมอยู่ไกลจากห้างสรรพสินค้า ดังนั้นเราไม่สามารถไปช้อปปิ้งได้

It’s raining cats and dogs; thus, we stay inside the classroom.
ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา ดังนั้นเราจึงอยู่ในห้องเรียน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 122

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *