บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 การทักทายตามช่วงเวลา และการกล่าวลา

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการทักทายตามช่วงเวลานะครับ ซึ่งสำนวนทักทายของไทยมีแค่ อรุณสวัสดิ์  เท่านั้นเอง แต่สำนวนภาษาอังกฤษมีทั้งเช้า บ่าย และเย็นเลยครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • กล่าวทักทายตามช่วงเวลาได้
  • กล่าวอำลาด้วยสำนวนต่างๆได้

 สำนวนสำหรับทักทายตามช่วงเวลา

 Good morning.
กุด ม๊อนิง
สวัสดีตอนเช้า

Good afternoon.
กุด อ๊าฟเทอะนูน
สวัสดีตอนบ่าย

Good evening.

กุด อี๊ฟนิง
สวัสดีตอนเย็น

สำนวนสำหรับการกล่าวลา

Goodbye.
กุ๊ด บาย
ลาก่อน

Bye.
บาย
ลาก่อน

Bye bye.
บ๊าย บาย
ลาก่อน

Good night.
กุ๊ดไนท
ราตรีสวัสดิ์

คำศัพท์และความหมาย

good กุด ดี

morning ม๊อนิง ตอนเช้า

afternoon อ๊าฟเทอะนูน ตอนบ่าย

evening อี๊ฟนิง ตอนเย็น

night ไนท กลางคืน

Tips:

สำนวนการทักทายตามช่วงเวลาเป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ ใช้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพนักงานกับแขกในโรงแรมหรือร้านอาหาร ถ้ากับเพื่อนๆ จะไม่ใช้สำนวนเหล่านี้เพราะมันจะฟังดูแปลกๆ จะใช้ Hi หรือ Hello แทน

หลังจากที่ทักทายด้วยสำนวนเหล่านี้แล้วก็จะตามด้วยการถามทุกข์สุข ด้งบทบทเรียนที่ผ่านมา เช่น

A : Good morning, Mr. Jones.
B : Good morning, Tom.
A : How are you?
B : Fine, thank you. How are you?
A : Good, thank you.

ในการกล่าวลาให้ใใช้สำนวน Goodbye. กับบุคคลทั่วไป ถ้ากับเพื่อนๆ หรือคนที่คุ้นเคยกันจะใช้อันไหนก็ได้ตามสะดวก และ Good night. ใช้ได้กับทุกคน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *