บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 8 Let’s / Don’t เชิญชวนและห้าม


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการเชิญชวน การสั่งแบบสุภาพและการห้ามครับ ในกรณีที่เราต้องการชักชวนให้คู่สนทนาหรือกับคนกลุ่มใหญ่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมกับเรา การสั่งแบบสุภาพหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ให้ใช้สำนวนง่ายๆต่อไปนี้ได้เลย

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • สามารถกล่าวคำเชิญชวน การสั่งแบบสุภาพหรือคำห้ามได้

การเชิญชวน

Let’s begin.
เล็ทส บิกิ๊น (เริ่มกันเถอะ)
Let’s start.
เล็ทส สตาท (เริ่มกันเถอะ)
Let’s read.
เล็ทส รีด (อ่านกันเถอะ)

การสั่งแบบสุภาพ หรือการสั่งเชิงขอร้อง
Please write.
พลีส ไรท (กรุณาเขียน)
Please read.
พลีส รีด (กรุณาอ่าน)
Please listen and repeat.
พลีส ลิ๊สเซิน แอน รีพี๊ท (กรุณาฟังและพูดตาม)
Please say….
พลีส เซ…. (กรุณาพูด…)
Please relax.
พลีส รีแล็กซ์ (กรุณาผ่อนคลาย)

การห้าม
Don’t write.
ด้น ไรท (ห้ามเขียน)
Don’t read.
ด้น รีด (ห้ามอ่าน)
Don’t listen.
ด้น ลิ๊สเซิน (ห้ามฟัง)
Don’t say hi to the doctor.
ด้น เซ ฮ๊าย ทู เดอะ ด็อทเทอะ (อย่พูดว่าหวัดดีกับคุณหมอ)

คำศัพท์และความหมาย

Let’s เล็ทส กันเถอะ
begin บิกิ๊น เริ่ม
start สตาท เริ่ม
read รีด อ่าน
please พลีส กรุณา
write ไรท เขียน
listen ลิ๊สเซิน ฟัง
repeat รีพี๊ท ทำตาม หรือ ทำซ้ำ
say เซ พูด
relax รีแล็กซ์ ผ่อนคลาย
don’t ด้น อย่า (ย่อมาจาก do not)
hi ฮ๊าย หวัดดี
say to เซ ทู พดกับ
the เดอะ ไม่มีคำแปล
doctor ด็อคเทอะ หมอ

Tips:

การเติม please ในประโยคเพื่อให้ฟังดูสุภาพนั่นเอง ถึงแม้จะเป็นการสังหรือการห้าม ก็เป็นการสั่งและห้ามที่สุภาพ เช่น
Please read. กรุณาอ่าน
Please don’t read. กรุณาอย่าอ่าน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *