บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 การทักทาย Greetings

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับ ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการสนทนาเพิ่มเติมให้หลากหลายขึ้นกว่าเดิม

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • กล่าวทักทายในรูปแบบเป็นกันเองได้
  • ถามตอบทุกข์สูขในรูปแบบง่ายๆ ได้หลายสำนวน

บทสนทนาต่อไปนี้ตัดทอนมาจากนาทีที่ 6:04 ซึ่งเป็นบทสนทนาที่สมบูรณ์แล้ว

Jennifer: Hi, Natasha.
ฮ๊าย นาท๊าชา
หวัดดี นาทาชา

Natasha: Hi, Jennifer.
ฮ๊าย เจ็นนิเฟอะ
หวัดดี เจนนิเฟอร์

Jennifer: How are you?

ฮาว อ๊า ยู
คุณสบายดีไหม

Natasha: Fine, Thanks. And you?
ไฟน แธงคส แอนด ยู๊
สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

Jennifer: Not bad.
น็อท แบด
สบายดี

คำศัพท์และความหมาย

hi ฮ๊าย สวัสดี

how ฮาว อย่างไร

are อา เป็น, อยู่, คือ

you ยู คุณ

fine ไฟน ดี

and  แอน  และ

good กูด ดี

thanks แธงคส ขอบใจ

thank you ขอบคุณ

not น็อท  ไม่

bad  แบด  เลว

pretty พริ๊ททิ  มาก, สวย
Tips:
คำว่า Hi ใช้กับคนเพื่อนๆ หรือคนที่เราสนิทสนมเท่านั้น

คำว่า Hello ใช้ได้กับคนทั่วไป

And you? แปลว่า และคุณ แต่ในที่นี้แปลเป็นสำนวนได้ว่า แล้วคุณล่ะ

Not bad. แปลความได้ว่า ไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้น นั่นหมายถึงสบายดีเหมือนเดิม

pretty แปลว่ามาก หรือสวยก็ได้ ถ้านำหน้านามแปลว่าสวย นำหน้าคุณศัพท์แปลว่ามาก เช่น pretty hot ร้อนมาก pretty girl สาวสวย เป็นต้น

สำนวนที่ตอบว่าสบายดี ได้แก่ Fine, Good, Pretty Good และ Not bad. ตามด้วยคำขอบคุณ Thanks กับ Thank you แต่ให้ระวังนิดหนึ่งคือ Thanks ใช้กับเพื่อนๆ ส่วน Thank you ใช้ได้กับคนทั่วไป

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *