บทสนทนาภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Welcome to English Class- ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

วันนี้เป็นวันแรกที่จอนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณครูกำลังทักทายนักเรียน เพื่อทำความรู้จัก

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับ

Teacher: Hello. How are you today.
ทีชเชอะ      : เฮ็ลโล ฮาว วะ ยู ทุเด
ครู                : สวัสดี เป็นอย่างไรบ้างวันนี้
John : I’m fine. Thank you.How are you?
จอน      : ไอม ไฟน แธง คิว ฮาว ว ยู
จอห์น    : ผมสบายดี คุณเป็นอย่างไรบ้าง
Teacher: I’m good. What’s your name?
ทีชเชอะ      : ไอม กุด ว็อทส ยัว เนม
ครู                : ฉันสบายดี เธอชื่ออะไร
John : My name’s John Smith.
จอน      : มาย เนมส จอน สมิธ
จอห์น    : ผมชื่อ จอนสมิธ
Teacher: Where do you come from, John?
ทีชเชอะ      : แว ดุ ยู คัม ฟรอม จอน
ครู                : เธอมาจากไหนจอน
John : I’m from England.
จอน      : ไอม ฟรอม อิ๊งเลิน
จอห์น    : ผมมาจากประเทศอังกฤษ
Teacher: How old are you?
ทีชเชอะ      : ฮาว โวล ดา ยู
ครู                : เธออายุเท่าไหร่
John : I’m seventeen years old.
จอน      : ไอม เซ๊ฝเฝินทีน เยีย โซลด
จอห์น    : ผมอายุสิบเจ็ดปี
Teacher: Welcome to English class.
ทีชเชอะ      : เว็ลคัม ทุ วิ๊งลิช คลาส
ครู                : ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
John : Thank you.
จอน      :  แธง คิว
จอห์น    : ขอบคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 23

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *