หลักการคร่าวๆของนามนับได้และนามนับไม่ได้

0
971

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการและการใช้ Countable Nouns

1. สามารถใช้จำนวนนับ ( 1,2,3,…) นำหน้าเพื่อนับจำนวนได้

 • 3 cats, 5 apples, ten birds

2. สามารถใช้ a และ an นำหน้าได้

 • a pen, a dog, a ruler
 • an elephant, an orange, an ear, an egg

3. สามารถทำเป็นรูปพหูพจน์ได้

 • dog = dogs,   cat = cats
 • pen = pens ,   egg = eggs

4. ใช้ How many + นามพหูพจน์ เพื่อถามจำนวน

 • How many birds are there in the zoo?
 • There are ten birds.
 • How many sisters do you have?
 • I have two sisters.

หลักการและการใช้  Uncountable Nouns

1. ไม่สามารถใช้จำนวนนับ ( 1,2,3,…) นำหน้าเพื่อนับจำนวนได้

 •      oil,     soap,     water

2. ไม่สามารถใช้ a และ an นำหน้าได้

 •      tea,    coffee

3. ไม่สามารถทำเป็นรูปพหูพจน์ได้  เป็นได้เพียงรูปเอกพจน์เท่านั้น

 •      tea = teas      coffee =coffees    ผิดนะครับ

4. ใช้  How much+ นาม  เพื่อถามปริมาณ

 •     How much sugar do you want?
 •     How much milk do you drink a day?

5. เป็นได้เฉพาะนามเอกพจน์ ใช้กริยาเอกพจน์


 •    Water is cool.
 •    Sugar is sweet.

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ