หลักการใช้นามนับได้และนามนับไม่ได้ แบบคร่าวๆ เข้าใจง่ายๆ

หลักการใช้นามนับได้ กับนามนับได้ มีหลักการใช้ต่างกันอยู่นะครับ เขามีวิธีการนำไปใช้อย่างไรไม่ให้ผิดหลักภาษา วันนี้เราจะมีเรียนรู้หลักการเบื้องต้นกันนะครับ

หลักการใช้ นามนับได้ นับไม่ได้

หลักการและการใช้ Countable Nouns

1. สามารถใช้จำนวนนับ ( 1,2,3,…) นำหน้าเพื่อนับจำนวนได้

 • 3 cats, 5 apples, ten birds

2. สามารถใช้ a และ an นำหน้าได้

 • a pen, a dog, a ruler
 • an elephant, an orange, an ear, an egg

3. สามารถทำเป็นรูปพหูพจน์ได้

 • dog = dogs,   cat = cats
 • pen = pens ,   egg = eggs

4. ใช้ How many + นามพหูพจน์ เพื่อถามจำนวน

 • How many birds are there in the zoo?
 • There are ten birds.
 • How many sisters do you have?
 • I have two sisters.

หลักการและการใช้  Uncountable Nouns

1. ไม่สามารถใช้จำนวนนับ ( 1,2,3,…) นำหน้าเพื่อนับจำนวนได้

 •      oil,     soap,     water

2. ไม่สามารถใช้ a และ an นำหน้าได้

 •      tea,    coffee

3. ไม่สามารถทำเป็นรูปพหูพจน์ได้  เป็นได้เพียงรูปเอกพจน์เท่านั้น

 •      tea = teas      coffee =coffees    ผิดนะครับ

4. ใช้  How much+ นาม  เพื่อถามปริมาณ

 •     How much sugar do you want?
 •     How much milk do you drink a day?

5. เป็นได้เฉพาะนามเอกพจน์ ใช้กริยาเอกพจน์

 •    Water is cool.
 •    Sugar is sweet.

วิธีการนับคำนามที่นับไม่ได้ Counting Uncountable Nouns

กลับหน้าหลัก  : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 146

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *