การนับคำนามที่นับไม่ได้ มีหลักการหรือวิธีง่ายๆดังนี้นะจ๊ะ.. มาดูกัน

ความจริงแล้วคำนามที่นับไม่ได้บางตัว มันก็นับได้นะสำหรับคนไทย แต่ฝรั่งบอกว่า ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหลักของภาษานั่นแหละ เช่น สบู กระดาษ ชอลค์ เป็นต้น

นามที่นับไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะนับนามตัวนั้นตรง ๆ แต่เราจะ นับลักษณะนาม ภาชนะที่มันถูกบรรจุอยู่ หรือการตวงวัดครับ
การนับจำนวน Uncountable Nouns ทำได้อย่างไร ทำได้หลายวิธีดังนี้

count uncount noun

วิธีการนับคำนามที่นับไม่ได้ (Counting Uncountable Nouns)

ลักษณะนาม

a sheet of paper
อะ ชีท ออฟ เพ๊เพอะ (หนึ่งแผ่นของกระดาษ) กระดาษหนึ่งแผ่น
a drop of water
อะ ดร็อพ ออฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งหยดของน้ำ) น้ำหนึ่งหยด
a bar of soap
อะ บา ออฟ โซพ (หนึ่งก้อนของสบู่) สบู่หนึ่งก้อน
a bar of chocolate
อะ บา ออฟ ช๊อคคะเลิท (หนึ่งแท่งของช็อกโกแลต) ช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง
a piece of meat
อะ พีซ ออฟ มีท (หนึ่งชิ้นของเนื้อ) เนื้อหนึ่งชิ้น
a stick of chalk
อะ สติ๊ค ออฟ ชอค (หนึ่งแท่งของชอล์ก) ชอล์กหนึ่งแท่ง
a stick of butter/cheese
อะ สติ๊ค ออฟ บั๊ทเทอะ/ชีส (หนึ่งแท่งของเนยเหลว/เนยแข็ง) เนยเหลว/เนยแข็งหนึ่งแท่ง
a slice of butter/cheese
อะ ไสลซ์ ออฟ บั๊ทเทอะ/ชีส (หนึ่งชิ้นของเนยเหลว/เนยแข็ง) เนยเหลว/เนยแข็งหนึ่งชิ้น
a loaf of bread
อะ โลฟ ออฟ เบรด (หนึ่งแถวของขนมปัง) ขนมปังหนึ่งแถว
a roll of ribbon
อะ โรล ออฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งม้วนของริบบิ้น) ริบบิ้นหนึ่งม้วน
a piece of cloth
อะ พีซ ออฟ คล็อธ (หนึ่งชิ้นของผ้า) ผ้าหนึ่งชิ้น

ภาชนะบรรจุ

a cup of coffee
อะ คัพ ออฟ ค๊อฟฟี (หนึ่งถ้วยของกาแฟ) กาแฟหนึ่งถ้วย
a bag of sugar
อะ แบก ออฟ ชู๊เกอะ (หนึ่งถุงของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งถุง
a bottle of wine
อะ บ๊อทเทิล ออฟ ไวน์ (หนึ่งขวดของไวน์) ไวน์หนึ่งขวด
a glass of milk
อะ กลาซ ออฟ มิลค (หนึ่งแก้วของนม) นมหนึ่งแก้ว
a carton of milk
อะ ค๊าเทิน ออฟ มิลค์ (หนึ่งกล่องของนม) นมหนึ่งกล่อง
a bucket of water
อะ บั๊คคิท ออฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งครุของน้ำ) น้ำหนึ่งครุ
a plate of rice
อะ เพลท ออฟ ไรซ (หนึ่งจานของข้าว) ข้าวหนึ่งจาน
a can of beer
อะ แคน ออฟ เบีย (หนึ่งกระป๋องของเบียร์) เบียร์หนึ่งกระป๋อง
a jug of beer 
อะ จัก ออฟ เบีย (หนึ่งเหยือกของเบียร์) เบียร์หนึ่งเหยือก
a bowl of soup
อะ โบล ออฟ ซุป (หนึ่งถ้วยของซุป) ซุปหนึ่งถ้วย

การตวง การชั่ง และการวัด

a kilo of beef
อะ คิ๊โลว ออฟ บีฟ (หนึ่งกิโลของเนื้อวัว) เนื้อวัวหนึ่งกิโล
a liter of oil
อะ ลิ๊ทเทอะ ออฟ ออย (หนึ่งลิตรของน้ำมัน)น้ำมันหนึ่งลิตร
a gram of sugar
อะ แกรม ออฟ ชู้เกอะ (หนึ่งกรัมของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งกรัม
a teaspoon of sault
อะ ทีสปูน ออฟ ซอลท์ (หนึ่งช้อนชาของเกลือ) เกลือหนึ่งช้อนชา
a meter of ribbon
อะ มี๊เทอะ ออฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งเมตรของริบบิ้น)ริบบิ้นหนึ่งเมตร
a yard of cloth
อะ ยาด ออฟ คล็อธ (หนึ่งหลาของผ้า) ผ้าหนึ่งหลา
a gallon of petrol
อะ แก๊ลเลิน ออฟ เพ็ทเทริล (หนึ่งแกลลอนของน้ำมันเชื้อเพลิง) น้ำมันเชื้อเพลงหนึ่งแกลลอน

ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในรูปเอกพจน์ทั้งหมด ทำให้เป็นพหูพจน์ได้ไหม?
การทำให้เป็นพหูพจน์ทำได้ครับ โดยเปลี่ยนให้เป็นรูปพหูพจน์หรือการเติม s นั่นแหละ ที่คำลักษณะนาม ภาชนะบรรจุ และการตวงวัดเท่านั้น คำนามที่นับไม่ได้ต้องคงเดิมไว้ เช่น

sheets of paper
ชีทส ออฟ เพ๊เพอะ กระดาษหลายแผ่น
ten bars of soap
เท็น บา ออฟ โซพ สบู่สิบก้อน
3 cups of coffee
ธรี คัพส ออฟ ค๊อฟฟี กาแฟ 3 ถ้วย
5 glasses of water
ไฟฝ กล๊าเซ็ส ออฟ ว๊อเทอะ น้ำ 5 แก้ว
six kilos of rice
ซิกส คิ๊โลส ออฟ ไรซ ข้าวหกกิโล

ตัวอย่างประโยค

We have two bars of soap in the bathroom.
พวกเรามีสบู่สองก้อนในห้องน้ำ

I need ten sheets of paper.
ฉันต้องการกระดาษสิบแผ่น

My dad drinks two cups of coffee every day.
พ่อของฉันดื่มกาแฟสองถ้วยทุกวัน

My uncle usually eats two plates of rice in the morning.
โดยปกติแล้วลุงของฉันกินข้าวสองจานในตอนเช้า

He sells 100 rolls of ribbon per day.
เขาขายริบบิ้น 100 ม้วนต่อวัน

My car uses 30 litres of petrol each day.
รถของฉันใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 30 ลิตรในแต่ละวัน

ส่วนหลักการเติม S เรียนรู้ในเรื่องการทำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะครับ

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 77

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “การนับคำนามที่นับไม่ได้ มีหลักการหรือวิธีง่ายๆดังนี้นะจ๊ะ.. มาดูกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *