การนับคำนามที่นับไม่ได้ มีหลักการหรือวิธีง่ายๆดังนี้นะจ๊ะ.. มาดูกัน

1
1379

ความจริงแล้วคำนามที่นับไม่ได้บางตัว มันก็นับได้นะสำหรับคนไทย แต่ฝรั่งบอกว่า ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหลักของภาษานั่นแหละ เช่น สบู กระดาษ ชอลค์ เป็นต้น

นามที่นับไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะนับนามตัวนั้นตรง ๆ แต่เราจะ นับลักษณะนาม ภาชนะที่มันถูกบรรจุอยู่ หรือการตวงวัดครับ
การนับจำนวน Uncountable Nouns ทำได้อย่างไร ทำได้หลายวิธีดังนี้

count uncount noun

วิธีการทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้

ลักษณะนาม

a sheet of paper
อะ ชีท ทอฟ เพ๊เพอะ (หนึ่งแผ่นของการะดาษ) กระดาษหนึ่งแผ่น
a drop of water
อะ ดร็อพ พอฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งหยดของน้ำ) น้ำหนึ่งหยด
a bar of soap
อะ บาร รอฟ โซพ (หนึ่งก้อนของสบู่) สบู่หนึ่งก้อน
a bar of chocolate
อะ บาร รอฟ ช๊อคคะเลิท (หนึ่งแท่งของช็อกโกแลต) ช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง
a piece of meat
อะ พีซ ซอฟ มีท (หนึ่งชื้นของเนื้อ) เนื้อหนึ่งชิ้น

ภาชนะบรรจุ

a cup of coffee
อะ คัพ พอฟ ค๊อฟฟี (หนึ่งถ้วยของกาแฟ) กาแฟหนึ่งถ้วย
a bag of sugar
อะ แบก กอฟ ชู๊เกอะ (หนึ่งถุงของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งถุง
a bottle of wine
อะ บ๊อทเทิล ลอฟ ไวน์ (หนึ่งขวดของไวน์) ไวน์หนึ่งขวด
a glass of milk
อะ กลาซ ซอฟ มิลค (หนึ่งแก้วของนม) นมหนึ่งแก้ว
a bucket of water
อะ บั๊คคิท ทอฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งครุของน้ำ) น้ำหนึ่งครุ
a plate of rice
อะ เพลท ทอฟ ไรซ (หนึ่งจานของข้าว) ข้าวหนึ่งจาน
a can of beer
อะ แคน นอฟ เบีย (หนึ่งกระป๋องของเบียร์) เบียร์หนึ่งกระป๋อง
a bowl of soup
อะ โบล ออฟ ซุป (หนึ่งถ้วยของซุป) ซุปหนึ่งถ้วย

การตวงวัด

a kilo of beef
อะ คิ๊โลว วอฟ ไรซ (หนึ่งกิโลของเนื้อวัว) เนื้อวัวหนึ่งกิโล
a liter of oil
อะ ลิ๊ทเทอะ รอฟ ฟอย (หนึ่งลิตรของนำมัน)น้ำมันหนึ่งลิตร
a gram of sugar
อะ แกรม มอฟ ชู้เกอะ (หนึ่งกรัมของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งกรัม
a meter of ribbon
อะ มี๊เทอะ รอฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งเมตรของริบบิ้น)ริบบิ้นหนึ่งเมตร
a yard of cloth
อะ ยาด ดอฟ คล็อธ (หนึ่งหลาของผ้า) ผ้าหนึ่งหลา
a gallon of petrol
อะ แก๊ลเลิน นอฟ เพ็ทเทริล (หนึ่งแกลลอนของน้ำมันเชื้อเพลิง) น้ำมันเชื้อเพลงหนึ่งแกลลอน

ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในรูปเอกพจน์ทั้งหมด ทำให้เป็นพหูพจน์ได้ไหม?
การทำให้เป็นพหูพจน์ทำได้ครับ โดยเปลี่ยนให้เป็นรูปพหูพจน์หรือการเติม s นั่นแหละ ที่คำลักษณะนาม ภาชนะบรรจุ และการตวงวัดเท่านั้น คำนามที่นับไม่ได้ต้องคงเดิมไว้ เช่น

sheets of paper
ชีทส สอฟ เพ๊เพอะ กระดาษหลายแผ่น
ten bars of soap
เท็น บาร รอฟ โซพ สบู่สิบก้อน
3 cups of coffee
ธรี คัพส สอฟ ค๊อฟฟี กาแฟ 3 ถ้วย
5 glasses of water
ไฟฝ กล๊าเซ็ส สอฟ ว๊อเทอะ น้ำ 5 แก้ว
six kilos of rice
ซิกส คิ๊โลส สอฟ ไรซ ข้าว 6 กิโล

ส่วนหลักการเติม S เรียนรู้ในเรื่องการทำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะครับ

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 25

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....