การนับคำนามที่นับไม่ได้ มีหลักการหรือวิธีง่ายๆดังนี้นะจ๊ะ.. มาดูกัน

ความจริงแล้วคำนามที่นับไม่ได้บางตัว มันก็นับได้นะสำหรับคนไทย แต่ฝรั่งบอกว่า ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหลักของภาษานั่นแหละ เช่น สบู กระดาษ ชอลค์ เป็นต้น

นามที่นับไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะนับนามตัวนั้นตรง ๆ แต่เราจะ นับลักษณะนาม ภาชนะที่มันถูกบรรจุอยู่ หรือการตวงวัดครับ
การนับจำนวน Uncountable Nouns ทำได้อย่างไร ทำได้หลายวิธีดังนี้

count uncount noun

วิธีการนับคำนามที่นับไม่ได้ (Counting Uncountable Nouns)

ลักษณะนาม

a sheet of paper
อะ ชีท ออฟ เพ๊เพอะ (หนึ่งแผ่นของกระดาษ) กระดาษหนึ่งแผ่น
a drop of water
อะ ดร็อพ ออฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งหยดของน้ำ) น้ำหนึ่งหยด
a bar of soap
อะ บา ออฟ โซพ (หนึ่งก้อนของสบู่) สบู่หนึ่งก้อน
a bar of chocolate
อะ บา ออฟ ช๊อคคะเลิท (หนึ่งแท่งของช็อกโกแลต) ช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง
a piece of meat
อะ พีซ ออฟ มีท (หนึ่งชิ้นของเนื้อ) เนื้อหนึ่งชิ้น
a stick of chalk
อะ สติ๊ค ออฟ ชอค (หนึ่งแท่งของชอล์ก) ชอล์กหนึ่งแท่ง
a stick of butter/cheese
อะ สติ๊ค ออฟ บั๊ทเทอะ/ชีส (หนึ่งแท่งของเนยเหลว/เนยแข็ง) เนยเหลว/เนยแข็งหนึ่งแท่ง
a slice of butter/cheese
อะ ไสลซ์ ออฟ บั๊ทเทอะ/ชีส (หนึ่งชิ้นของเนยเหลว/เนยแข็ง) เนยเหลว/เนยแข็งหนึ่งชิ้น
a loaf of bread
อะ โลฟ ออฟ เบรด (หนึ่งแถวของขนมปัง) ขนมปังหนึ่งแถว
a roll of ribbon
อะ โรล ออฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งม้วนของริบบิ้น) ริบบิ้นหนึ่งม้วน
a piece of cloth
อะ พีซ ออฟ คล็อธ (หนึ่งชิ้นของผ้า) ผ้าหนึ่งชิ้น

ภาชนะบรรจุ

a cup of coffee
อะ คัพ ออฟ ค๊อฟฟี (หนึ่งถ้วยของกาแฟ) กาแฟหนึ่งถ้วย
a bag of sugar
อะ แบก ออฟ ชู๊เกอะ (หนึ่งถุงของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งถุง
a bottle of wine
อะ บ๊อทเทิล ออฟ ไวน์ (หนึ่งขวดของไวน์) ไวน์หนึ่งขวด
a glass of milk
อะ กลาซ ออฟ มิลค (หนึ่งแก้วของนม) นมหนึ่งแก้ว
a carton of milk
อะ ค๊าเทิน ออฟ มิลค์ (หนึ่งกล่องของนม) นมหนึ่งกล่อง
a bucket of water
อะ บั๊คคิท ออฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งครุของน้ำ) น้ำหนึ่งครุ
a plate of rice
อะ เพลท ออฟ ไรซ (หนึ่งจานของข้าว) ข้าวหนึ่งจาน
a can of beer
อะ แคน ออฟ เบีย (หนึ่งกระป๋องของเบียร์) เบียร์หนึ่งกระป๋อง
a jug of beer 
อะ จัก ออฟ เบีย (หนึ่งเหยือกของเบียร์) เบียร์หนึ่งเหยือก
a bowl of soup
อะ โบล ออฟ ซุป (หนึ่งถ้วยของซุป) ซุปหนึ่งถ้วย

การตวงวัด

a kilo of beef
อะ คิ๊โลว ออฟ บีฟ (หนึ่งกิโลของเนื้อวัว) เนื้อวัวหนึ่งกิโล
a liter of oil
อะ ลิ๊ทเทอะ ออฟ ออย (หนึ่งลิตรของน้ำมัน)น้ำมันหนึ่งลิตร
a gram of sugar
อะ แกรม ออฟ ชู้เกอะ (หนึ่งกรัมของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งกรัม
a teaspoon of sault
อะ ทีสปูน ออฟ ซอลท์ (หนึ่งช้อนชาของเกลือ) เกลือหนึ่งช้อนชา
a meter of ribbon
อะ มี๊เทอะ ออฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งเมตรของริบบิ้น)ริบบิ้นหนึ่งเมตร
a yard of cloth
อะ ยาด ออฟ คล็อธ (หนึ่งหลาของผ้า) ผ้าหนึ่งหลา
a gallon of petrol
อะ แก๊ลเลิน ออฟ เพ็ทเทริล (หนึ่งแกลลอนของน้ำมันเชื้อเพลิง) น้ำมันเชื้อเพลงหนึ่งแกลลอน

ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในรูปเอกพจน์ทั้งหมด ทำให้เป็นพหูพจน์ได้ไหม?
การทำให้เป็นพหูพจน์ทำได้ครับ โดยเปลี่ยนให้เป็นรูปพหูพจน์หรือการเติม s นั่นแหละ ที่คำลักษณะนาม ภาชนะบรรจุ และการตวงวัดเท่านั้น คำนามที่นับไม่ได้ต้องคงเดิมไว้ เช่น

sheets of paper
ชีทส ออฟ เพ๊เพอะ กระดาษหลายแผ่น
ten bars of soap
เท็น บา ออฟ โซพ สบู่สิบก้อน
3 cups of coffee
ธรี คัพส ออฟ ค๊อฟฟี กาแฟ 3 ถ้วย
5 glasses of water
ไฟฝ กล๊าเซ็ส ออฟ ว๊อเทอะ น้ำ 5 แก้ว
six kilos of rice
ซิกส คิ๊โลส ออฟ ไรซ ข้าว 6 กิโล

ตัวอย่างประโยค

We have two bars of soap in the bathroom.
พวกเรามีสบู่ 2 ก้อนในห้องน้ำ

I need ten sheets of paper.
ฉันต้องการกระดาษ 10 แผ่น

My dad drinks two cups of coffee every day.
พ่อของฉันดื่มกาแฟสองถ้วยทุกวัน

My uncle usually eats two plates of rice in the morning.
โดยปกติแล้วลุงของฉันกินข้าว 2 จานในตอนเช้า

He sells 100 rolls of ribbon per day.
เขาขายริบบิ้น 100 ม้วนต่อวัน

My car uses 30 litres of petrol each day.
รถของฉันใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 30 ลิตรในแต่ละวัน

ส่วนหลักการเติม S เรียนรู้ในเรื่องการทำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะครับ

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 51

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “การนับคำนามที่นับไม่ได้ มีหลักการหรือวิธีง่ายๆดังนี้นะจ๊ะ.. มาดูกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.