น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้าง และถ้าพูดชมว่าน่ารักจัง สามารถพูดว่าอย่างไรได้บ้าง

0
4

ถ้าจะพูดว่าน่ารัก ภาษาอังกฤษ ก็คือ cute ถ้าจะอ่านให้ถูกต้องจะอ่านว่า คยู๊ท ให้อ่านควบเสียง คย… เร็วๆนะครับจึงจะถูกต้อง แต่เนื่องจากว่ามันอ่านยาก ก็เลยเขียนคำอ่านว่า คิ๊วทึ ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียง

น่ารัก ภาษาอังกฤษ

น่ารัก ภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้าง

คำว่าน่ารัก นอกจากคำว่า cute แล้วยังมีคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียง ดังนี้

  • adorable อะด๊อระเบิล น่ารัก
  • lovable ลั๊ฝวะเบิล น่ารัก
  • lovely ลั๊ฝลิ น่ารัก
  • pretty พริ๊ททิ น่ารัก
  • sweet สวีท น่ารัก

ตัวอย่างประโยค

How cute!
น่ารักจัง

What a cute baby!
ช่างเป็นเด็กที่น่ารักจัง

She’s an adorable girl.
หล่อนเป็นเด็กหญิงที่น่ารัก

Tom is a lovable boy.
ทอมเป็นเด็กชายที่น่ารัก

Jane has a pretty small dog.
เจนมีสุนัขตัวเล็กน่ารัก

Lucy is a sweet girl.
ลูซี่เป็นเด็กหญิงที่น่ารัก


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ