แบบฝึกหัด Days of the week (Exercise) พร้อมเฉลยผลคะแนน

0
343

แบบฝึกหัด Days of the week เป็น Exercise หลังจากน้องๆได้เรียนรู้ คำศัพท์ วันทั้ง 7 มาแล้ว มีผลคะแนนบอกได้นะครับ คะแนนเต็ม 7 เอาให้ได้เต็มเลยนะครับ

แบบฝึกหัด Days of the Week

A / An Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

What day is it?

What day is it?

What day is it?

What day is it?

What day is it?

What day is it?

What day is it?


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ