Do you have any pets? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม

0
564

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Do you have any pets?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม มีอะไรบ้าง

คุณอยากเป็นอะไร

A: Do you have any pets?
ดู ยุ แฮฝ เอ็นนิ เพ็ทส
คุณ มี สัตว์เลี้ยง บ้าง ไหม

 

B: Yes, I have one dog and two cats. What about you?
เย็ส ไอ แฮฝ วัน ดอก แอน ทู แค็ทส ว็อท อะเบ้า ยู
ใช่ ฉัน มี สุนัข หนึ่งตัว และ แมว สองตัว แล้วคุณล่ะ

 

A: I have two rabbits?
ไอ แฮฝ ทู แร็บบิทส
ฉัน มี กระต่าย สองตัว

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

Do you have any pets?
แปลว่า คุณ มี สัตว์เลี้ยง ใดๆ ไหม
แต่ในที่นี้แปลให้ฟังดูดีเป็น คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม

How about………….. เป็นสำนวน แปลว่า แล้ว………..ล่ะ

คำศัพท์

do (1)  ดู ทำ
you ยู คุณ
have แฮฝ มี
any เอ็นนิ ใดๆ
pet * เพ็ท สัตว์เลี้ยง
yes เย็ส ใช่
I ไอ ฉัน
dog ดอก สุนัข
and แอน, แอนดึ และ
cat * แค็ท แมว
how ฮาว อย่างไร
about อะเบ๊า เกียวกับ, ประมาณ
rabbit * แร็บบิท กระต่าย

1 do แปลว่า ทำ แต่ในประโยคคำถามไม่ต้องแปล แต่ถ้ามี do 2 ตัว ให้แปลหนึ่งตัว

* คำนามที่เติม s ต่อท้าย หมายถึง มีหลายตัว หลายชนิด


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ