Do you like Thailand? คุณชอบประเทศไทยไหม

0
1342

do you like thailand?บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Do you like Thailand?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับความชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นี้ยกตัวอย่างเรื่องประเทศครับ

A: Do you like Thailand?
ดู ยู ไลค ไทแล๊นด
คุณ ชอบ ประเทศไทย ไหม

 

B: Yes, I like Thailand very much?
เย็ส ไอ ไลค ไทแลนด เว๊ริ มัช
ใช่ ฉัน ชอบ ประเทศไทย มาก มาก

 

A: Me too. It is a beautiful country.
มี ทู อิท อิส อะ บิ๊วทิฟุล คั๊นทริ
ฉัน ก็เช่นกัน มัน เป็น ประเทศ ที่สวยงาม

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

  • Do you like + คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่

เป็นการถามว่าคุณชอบคนนั้น สัตว์ชนิดนั้น สิ่งของนั้นๆ หรือสถานที่นั้นๆ หรือเปล่า

Do you like Tim? คุณชอบทิมไหม

Do you like cats? คุณชอบแมวไหม

Do you like pizza? คุณชอบพิซซ่าไหม

Do you like Thailand? คุณชอบประเทศไทยไหม

คำตอบ

– Yes, I do. ใช่ ฉันชอบ

– No, I don’t. ไม่ ฉันไม่ชอบ


หรือจะตอบสั้นๆว่า Yes. หรือ No. ก็ได้

คำศัพท์

do (1)  ดู  ทำ
you ยู คุณ
like ไลค ชอบ
yes เย็ส ใช่
I ไอ ฉัน
very เว๊ริ มาก
much มัช มาก
me มี ฉัน
too ทู เช่นกัน
it อิท มัน
is อิส เป็น อยู่ คือ
a อะ หนึ่ง
beautiful บิ๊วทิฟุล สวยงาม
country คั๊นทริ ประเทศ

 

  1. do แปลว่า ทำ แต่นำมาใช้ในประโยคคำถาม ไม่ต้องแปล

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ