ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และการเดินทางพร้อมคำแปล! ประโยคสนทนาที่ต้องรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับคนเดินทางครับ ในบทเรียนนี้จะว่าด้วยการจองตั๋วเครื่องบิน การเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่อง การจองห้องในโรงแรม การเช็คอินและการเช็คเอ๊าท์ห้องพัก การจองโต๊ะอาหาร และบทสนทนาในร้านอาหาร ครบเครื่องสำหรับนักเดินทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

บทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและเดินทาง

การเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวคงไม่มีปัญหาใดๆนะครับ เพราะจะมีไกด์นำเที่ยวคอยแนะนำช่วยเหลือเราทุกอย่าง แต่ถ้าวันใดที่เราเดินทางท่องเที่ยวเพียงลำพัง เราคงจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆอย่างแน่นอน

เพื่อเป็นการเตรียมตัว เรามาดูบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเดินทางในสถานการณ์ต่างๆกันดีกว่าครับ

การขึ้นเครื่องบิน

บทสนทนาการจองตั๋วเครื่องบิน

Agent: Good evening, ma’am. How may I help you?
กุด อี๊ฝนิง แมม ฮาว เม ไอ เฮ็ลพ ยู๊
สวัสดี ยามเย็น คุณผู้หญิง ฉัน อาจจะ ช่วย คุณ ได้อย่างไร (มีอะไรให้ช่วยไหม)

Client: I would like to book a ticket to San Francisco. Can you tell me the schedule* of the available flights tomorrow?
ไอ วุด ไลค ทุ บุ๊ค อะ ทิ๊คคิท ทุ แซนเฟรินซิสโก แคน ยู เท็ล มี เดอะ สเก็ดจุล ออฟ ดิ อะเว๊เลอะเบิล ไฟลทส์ ทุม๊อโร
ฉัน ต้องการ จอง ตั๋ว ไป ซานฟรานซิสโก คุณ ช่วยบอก ตาราง เที่ยวบิน ที่ยังว่างอยู่ ของพรุ่งนี้ แก่ฉัน ได้ไหม

Agent: Okay, ma’am. The available flights tomorrow are at 8:30 am, 12:00 pm, 2:30 pm, and 7 pm.
โอเค แมม ดิ อะเว๊เลอะเบิล ไฟลทส์ ทุม๊อโร อา แอ็ท เอท เธ๊อทิ เอ เอ็ม เทว็ลพ พีเอ็ม ทู เธ๊อทิ พีเอ็ม แอนด เซ็ฝเวิน พีเอ็ม
ได้คะ คุณผู้หญิง เที่ยวบิน ที่ยังว่าง ของพรุ่งนี้ คือ เวลา 8.30 น. 12.00 น. 14.30 น. และ 19.00 น.

Client: I would like to take the 8:30 am flight.
ไอ วุด ไลค ทุ เทค เดอะ เอท เธ๊อทิ เอเอ็ม ไฟลท
ฉัน ต้องการ เอา เที่ยวบิน เวลา 8.30 น. (ไปเที่ยวบิน 8.30)

Agent: Would you like a business class or economy class ticket?
วุด ยู ไลค อะ บิ๊สนิส คลาส ออ อิค๊อนเนอะมิ คลาส ทิคคิท
คุณ ต้องการ ตั๋ว ชั้น ธุรกิจ หรือ ชั้น ประหยัด

Client: I’ll take the economy class.
ไอล เทค ดิ อิค๊อนเนอะมิ คลาส
ฉัน จะ เอา ชั้น ประหยัด (ขอชั้นประหยัด)

Agent: Okay ma’am. Please wait for a while.
โอเค แมม พลีส เวท ฟอ อะ ไวล
ได้ค่ะ คุณผู้หญิง กรุณา รอ สักครู่

Client: Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณ

บทสนทนาการเช็คอินขึ้นเครื่องบิน

Agent: Good day! May I ask where you are flying today?
กุด ม๊อนิง เม ไอ อาสค แว ยู อา ฟล๊ายยิง ทุเด๊
อรุณสวัสดิ์ค่ะ ดิฉัน ขอถามว่า คุณ กำลังจะบิน ไปไหน วันนี้ (มิทราบว่าวันนี้จะบินไปไหน)

Client: I am flying to Chiang Mai.
ไอ แอม ฟล๊ายยิง ทุ เชียงใหม่
ฉัน กำลังจะบิน ไป เชียงใหม่

Agent: Show me your passport please.
โช มี ยัว พาสปอท พลีส
แสดง พาสปอร์ต ของคุณ แก่ ดิฉัน หน่อย (แสดงพาสปอร์ตให้ดูหน่อย)

Client: Here it is.
เฮีย อิท อิส
มัน อยู่ นี่ (นี่ค่ะ)

Agent: Thank you. Do you have luggage to check in?
แธงคิว ดู ยู แฮฝ ลักกิจ ทู เช็ค อิน
ขอบคุณ คุณ มี สัมภาระ ที่จะ ตรวจ ใช่ไหม

Client: Yes. I have one suitcase and I have a handbag to carry on.
เย็ส ไอ แฮฝ วัน ซุ๊ทเคส แอนด ไอ แฮฝ อะ แฮนดแบก ทุ แค๊ริ ออน
ใช่ค่ะ ฉัน มี กระเป๋า หนึ่งใบ และ ฉัน มี กระเป๋าสะพาย ที่จะ นำไปด้วย

Agent: Here is your boarding pass. Have a good trip.
เฮีย อิส ยัว บ๊อดดิง พาส แฮฝ อะ กุด ทริพ
นี่ คือ บัตรขึ้นเครื่อง ของคุณ ขอให้ เดินทาง โดยสวัสดิภาพ

Client: Thank you! 
แธงคิว
ขอบคุณ

การเข้าพักโรงแรม

บทสนทนาการจองห้องพัก

Receptionist: Good morning, Grand Hotel. May I help you?
กุด ม๊อนิง แกรนด โฮเท็ล เม ไอ เฮ็ลพ ยู๊
อรุณสวัสดิ์ (นี่คือ)โรงแรมแกรน มีอะไร ให้ฉัน ช่วยคะ (มีอะไรให้รับใช้)

Caller: Yes, please. I’d like to book a room for next week.
เย็ส ไอด ไลค ทุ บุ๊ค อะ รูม พลีส ฟอ เน็กซท วีค
มีครับ ผม ต้องการ จอง ห้อง ครับ สำหรับ สัปดาห์หน้า

Receptionist: Would you like a single or a double room?
วุด ยู ไลค อะ ซิ๊งเกิล ออ อะ ดั๊บเบิล รูม
คุณ ต้องการ ห้อง เดี่ยว หรือ ห้องคู่

Caller: A single room please.
อะ ซิ๊งเกิล รูม พลีส
ห้อง เดี่ยว ครับ

Receptionist:  How long will you be staying?
ฮาว ลอง วิล ยู บี สเต๊ยิง
คุณ จะ พัก นานแค่ไหน

Caller: I’ll be arriving on July 10th and staying for 3 nights. How much is it per night?
ไอล บี อะไร๊วิง ออน จุล๊าย เดอะ เท็นธ แอนด สเต๊ยิง ฟอ ธรี ไนทส ฮาว มัช อิส อิท เพอ ไนท
ผม จะ ไปถึง วันที่ 10 กรกฎาคม และ จะ พัก เป็นเวลา 3 คืน ราคา เท่าไหร่ ต่อ หนึ่ง คืน

Receptionist: 1000 baht a night, sir.
วัน เธ๊าเซินด บาท อะ ไนท เซอ
1000 บาท ต่อ คืน ค่ะ

Caller: Is breakfast included?
อิส เบร๊คเฟิสท อินคลูดเด็ด
รวม อาหารเช้า ด้วยหรือเปล่า

Receptionist: That’s right. May I have your name, please?
แด็ทส ไรท เม ไอ แฮฝ ยัว เนม
ถูกต้อง ฉัน ขอทราบ ชื่อ ของคุณ ด้วย ค่ะ

Caller: Sure. My name’s John Kay.
ชัว มาย เนมส จอน เค
ได้สิ ผม ชื่อ จอห์น เคย์

Recetionist: How do you spell your last name?
ฮาว ดู ยู สเป็ล ยัว ลาสท เนม
คุณ สะกด นามสกุล ของคุณ อย่างไร

Caller: K-A-Y.
เค เอ วาย

Receptionist: Thank you for chooising to stay with us.
แธงคิว ฟอ ชู๊สซิง ทุ สเต วิธ อัส
ขอบคุณครับ ที่ เลื่อก ที่จะ พัก กับ เรา

บทสนทนาการเช็คอินเข้าพัก

Receptionist: Good evening, sir. Can I help you?
กุด อี๊ฟนิง เซอ แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊
สวัสดี ตอนเย็น ค่ะ ฉัน สามารถ ช่วย คุณ ได้ไหมค่ะ (มีอะไรให้รับใช้)

Guest: Good evening. I’d like to check in, please.
กุด อี๊ฟนิง ไอด ไลค ทุ เช็ค อิน พลีส
สวัสดี ตอนเย็น ผม ต้องการ เช็คอิน ครับ

Receptionist: Do you have a resevation?
ดู ยู แฮฝ อะ เร็สเซอะเวเชิ๊น
คุณ ได้ ทำการจองไว้ ใช่ไหม

Guest: Yes, it’s in the name of John Kay.
เย็ส อิทส อิน เดอะ เนม ออฟ จอน เค
ครับ ในนาม ของ จอห์น เค

Receptionist. Ah yes, Mister Kay. Could you fill this out, please? Will you need a newspaper in the morning?
อ๊า เย็ส มิสเตอะ เค คุด ยู ฟิล ดิส เอ๊า พลีส วิล ยู นีด อะ นิวสเป๊เพอะ อิน เดอะ ม๊อนิง
อา ใช่ค่ะ คุณ เค ช่วย กรอก อันนี้ ให้หน่อย ค่ะ คุณ ต้องการ หนังสือพิมพ์ ใน ตอนเช้า ไหมคะ

Guest: No, thank you.
โน แธ็งคิว
ไม่ ขอบคุณ

Receptionist: How you will be paying?
ฮาว วิล ยู บี เพ๊ยิง
คุณ จะ ชำระ อย่างไร

Guest: By credit card.
บาย เคร๊ดิท คาด
โดย บัตร เครดิต

Receptionist: Here is your key. Your room is 223. 
็เฮีย อิส ยัว คีย์ ยัว รูม อิส ทู เทว็นทิ ธรี
นี่ คือ กุญแจ ของคุณ ห้อง ของคุณ คือ 223

Guest: Where is my room?
แว อิส มาย รูม
ห้อง ของผม อยู่ ที่ไหน

Receptionist: The bellboy will take your bags and show you to your room. Enjoy your stay Mr. Kay.
เดอะ เบ็ล บอย วิล เทค ยัว แบกส แอนด โช ยู ทุ ยัว รูม เอ็นจ๊อย ยัว สเต มิสเตอะ เค
พนักงานยกกระเป๋า จะ เอา(ยก) กระเป๋า ของคุณ และ จะ พา คุณ ไปที่ ห้อง ของคุณ ขอให้ มีความสุข ในการพักผ่อนนะคะ คุณ เค
Guest: Thank you.
แธ็งคิว
ขอบคุณ

บทสนทนาการเช็คเอ้าท์

Receptionist: Good morning, sir. Can I help you?
กุด ม๊อนิง เซอ แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊
อรุณสวัสค่ะ มีอะไร ให้ ฉัน ช่วย ไหม

Guest: Good moring. I’d like to check out, please.
กุด ม๊อนิง ไอด ไลค ทุ เช็ค เอ๊าท พลีส
อรุณสวัสดิ์ ผม ต้องการ เช็คเอ้าท์ ครับ

Receptionist: What’s your room number?
ว็อทส ยัว รูม นั๊มเบอะ
หมายเลข ห้อง ของคุณ คือ อะไร

Guest: Room 223.
รูม ทู เทว็นทิ ธรี
ห้อง 223.

Receptionist. Have you consumed anything from our mini-bar?
แฮฝ ยู เคินซู๊มด เอ็นนิธิง ฟรอม เอ๊าเวอะ มินิ บ๊า
คุณ ได้ ดื่ม สิ่งใดๆ จาก มินิ บาร์ ของเรา หรือเปล่า

Guest: Yes, two cans of beer and five bottles of water.
เย็ส ทู แคนส ออฟ เบีย แอนด ไฟฝ บ๊อทเทิลส ออฟ ว๊อเทอะ
ครับ เบียร์ สอง กระป๋อง และ น้ำ ห้า ขวด

Receptionist: So the total comes to 3,200 baht.
โซ เดอะ โท๊เทิล คัมส ทู ธรี เธ๊าเซินด แอนด ทู ฮั๊นเดริด บาท
งั้น ทั้งหมด อยู่ที่ 3,200 บาท

Guest: Here’s my credit card.
เฮียส มาย เคร๊ดิท คาด
นี คือ บัตร เครดิต ของผม

Receptionist: How was your stay?
ฮาว เวิส ยัว สเต
การ พักค้างคืน ของคุณ เป็น อย่างไรบ้าง

Guest: It wast great. 
อิท เวิส เกรท
มัน เยี่ยม มาก

Receptionist: I’m glad you liked it. Would you sign your name here for me?
ไอม แกลด ยู ไลคท อิท วุด ยู ไซน ยัว เนม เฮีย ฟอ มี
ฉัน ดีใจ ที่คุณ ชอบ มัน ช่วย เซ็น ชื่อ ของคุณ ตรงนี้ ให้ฉัน หน่อย

Guest: Sure.
ชัว
ได้ครับ

Receptionist: Here is your receipt. Thank you for staying with us. Have a good day.
เฮีย อิส ยัว รีซี๊ท แธ็งคิว ฟอ สเต๊ยิง วิธ อัส แฮฝ อะ กุด เด
นี่่ คือ ใบเสร็จ ของคุณ ขอบคุณ ที่ พักค้างคืน กับ เรา ขอให้ เป็น วัน ที่ดี

Guest: Thank you. You too.
แธงคิว ยู ทู
ขอบคุณ คุณก็เช่นกัน

ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

บทสนทนาการจองโต๊ะ

A: This is Top Restaurant, how can I help you?
ดิส อิส ท็อป เร็สเตอะรอง ฮาว แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊
นี่ คือ ภัตตาคาร ท๊อป มีอะไร ให้ รับใช้ ค่ะ

B: Hi, I would like to make a reservation. Could I have a table for two at 5 pm tonight?
ไฮ ไอ วุด ไลค ทุ เมค อะ เร็สเซอะเว๊เชิน คุด ไอ แฮผ อะ เท๊เบิล ฟอ ทู แอ็ท ไฟฝ พีเอ็ม ทุไนท
หวัดดี ผม ต้องการ ทำ การจอง (จองโต๊ะ) ผม ขอมี (ขอจอง) โต๊ะ สำหรับ สองคน เวลา 5 โมง เย็น ค่ำนี้ ได้ไหม

A: Sure, no problem. Who will this reservation be under?
ชัว โน พร็อบเบลิม ฮู วิล ดิส เร็สเซอะเว๊เชิน บี อั๊นเดอะ
ได้ค่ะ ไม่มี ปัญหา การจอง นี้ จะอยู่ ภายใต้ ใคร (การจองนี้ในนามคุณอะไร)

B: John White.
จอน ไวท
จอน ไวท์ ครับ

A: Okay, we will have that table ready for you Mr. White.
โอเค วี วิล แอฝ แด็ท เท๊เบิล เร๊ดดิ ฟอ ยู มิ๊สเตอะ ไวท
ตกลงค่ะ เรา จะ มี โต๊ะ (จัดโต๊ะ) นั้น พร้อม สำหรับ คุณ นะค่ะ คุณ ไวท์

B: Great! Thank you!
เกรท แธ็งคิว
เยี่ยมครับ ขอบคุณ

A: No problem. Have a great day!
โน พร็อบเบลิม แฮฝ อะ เกรท เด
ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้ เป็น วัน ที่ดี นะค่ะ

บทสนทนาในร้านอาหาร

White: Hello there, I am Mr. White, I have a table for two reserved.
เฮ็ลโล แด ไอ แอม มิสเตอะ ไวท ไอ แฮฝ อะ เท๊เบิล ฟอ ทู ริเซิฝดึ
สวัสดีครับ ผมชื่อ ไวท์ ผมได้จองโต๊ะสำหรับสองคนไว้

Hostess: Hello, okay, let me just check….okay, right this way sir.
เฮ็ลโล โอ๊เค เล็ท มี จัสท เช็ค โอ๊เค ไรท ดิส เว เซอ
สวัสดี ค่ะ ขอ ดิฉัน เช็คก่อน ค่ะ เชิญ ทางนี้ ค่ะ ท่าน

(พนักงานบริการเดินเข้ามา)

Waitress: Hello, I’m Christina, I will be your waitress today. Can I get you some drinks to start with? We also have some fresh Italian bread and a salad bar if you would like.
ไฮ ไอม คริ๊สตินา ไอ วิล บี ยัว เว๊ทเทร็ส ทุเด๊ แคน ไอ เก็ท ยู ซัม ดริงส ทุ สตาท วิ๊ธ วี ออลโซ แอฝ ซัม เฟรช อิทแท๊ลเลียน เบรด แอน อะ แซ๊ลเลิด บา อิฟ ยู วุด ไลค
สวัสดีค่ะ ดิฉัน คริสติน่า ดิฉัน จะ เป็น พนักงานบริการ ของคุณ วันนี้ จะให้ ดิฉัน เอา อะไร ให้ ท่าน ดื่ม ก่อน ดีคะ เรา มี ขนมปัง อิตาเลียน สดๆ และ สลัดบาร์ อีกด้วย ถ้า ท่าน ต้องการ

White: I would love some bread; and some of your best wine please.
ไอ วุด ลัฝ ซัม เบรด แอน ซัม ออฟ ยัว เบสท ไวน์ พลีส
ผม ขอ ขนมปัง และ ไวน์ ที่ดีที่สุด ของคุณ ครับ

Waitress: Okay, would you like to hear about the specials today?
โอ๊เค วุด ยู ไลค ทุ เฮีย อะเบ๊า เดอะ สเป๊เชียล ทุเด๊
ค่ะ ท่าน ต้องการ ทราบ เกี่ยวกับ อาหารพิเศษ ของวันนี้ ไหมค่ะ

White: No thank you. We already know what we want.
โน แธ็งคิว วี ออลเร๊ดดิ โน ว็อท วี ว็อนท
ไม่ครับ ขอบคุณ เรา ทราบแล้ว ว่าเรา ต้องการสั่ง อะไร

Waitress: Okay then I will be right back with the wine and bread.
โอ๊เค เด็น ไอ วิล บี ไรท แบ็ค วิธ เดอะ ไวน แอน เบรด
ค่ะ งั้น ดิฉัน จะ กลับมา พร้อมกับ ไวน์ และ ขนมปัง นะคะ

(ห้านาทีต่อมา)

Waitress: Here is a 2010 Bordeaux and Burgundy wine; you can’t get much better than this anywhere.
เฮีย อิส อะ ทูเธ๊าเซิน เท็น บอโด๊ แอน เบ๊อกันดี ไวน์ ยู แค๊นท เก็ท มัช เบ็ทเทอะ แดน ดิส เอ็นนิแว
นี่ค่ะ ไวน์ เบอร์กันดี และ บอร์โด ปี 2010 ท่าน ไม่ สามารถ หา ที่ไหน ได้ดีกว่า นี้แล้ว

White: Great.
เกรท
เยี่ยมเลย

Waitress: And the Italian bread is still warm from the oven.
แอน ดิ อิทแท๊ลเลียน เบรด อิส สติล วอม ฟรอม ดิ อ๊อฝเวิน
และ ขนมปัง อิตาเลียน ยังคง อุ่น จาก เตาอบ ค่ะ

White: Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณ

Waitress: Are you ready to order?
อา ยู เร็ดดิ ทุ ออเด๊อะ
ท่าน พร้อม จะสั่งอาหาร หรือยังคะ

White: Yes please. My wife would like the Eggplant Parmesan and I am going to have the Lobster Ravioli.
เย็ส พลีส มาย ไวฟ ไลค์ ดิ เอ็กพลานท พามิแซ๊น แอน ไอ แอม โกวิง ทุ แฮฝ เดอะ ล็อบเสตอะ แรวิโอ๊ลิ
ครับ ภรรยาผม ต้องการ มะเขือม่วง อบชีส และ ผม ขอ ราวีโอลี ล็อบเสตอร์

Waitress: Okay, no problem. Can I do anything else for you?
โอ๊เค โน พร๊อบเบลิม แคน ไอ ดู เอ็นนิธิง เอ็ลส ฟอ ยู๊
ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา มี อย่างอื่น อีก ไหมคะ

White: No thanks.
โน แธงคส
ไม่ ขอบคุณ

(10 นาทีต่อมา)

Waitress: Here is the Eggplant Parmesan for you, madam and  the Lobster Ravioli for you, sir.
เฮีย อิส ดิ เอ็กพลานท พามิแซ๊น ฟอ ยู แม๊เดิม แอน เดอะ ล็อบเสตอะ แรวิโอ๊ลิ ฟอ ยู เซอ
นี่ค่ะ มะเขือม่วง อบชีส สำหรับ คุณนาย และ ราวีโอลี ล็อบเสตอร์ สำหรับ ท่าน ค่ะ

White: Thanks.
แธงคส
ขอบคุณ

(ลูกค้าทานเสร็จ กวักมือเรียกพนักงานเก็บเงิน)

White: Can I have the bill, please.
แคน ไอ แฮฝ เดอะ บิล พลีส
ขอ บิล ด้วยครับ

Waitress: Here is your bill. Thank you for coming and I hope you have a great night.
เฮีย อิส ยัว บิล แธงคิว ฟอ คั๊มมิง ทุไนท แอน ไอ โฮพ ยู อะ เกรท ไนท
นี่ค่ะ บิล ของคุณ ขอบคุณ ที่มา และ ขอให้ เป็น คืน ที่ สดใส นะค่ะ

White: Thank you. We really enjoyed it.

แธงคิว วี เรี๊ยลลิ อินจ๊อยด อิท
ขอบคุณ พวกเรา ประทับใจ จริงๆ

(ยี่นเงินให้พร้อมทิป)

White: Good night.
กุดไน๊ท
ราตรีสวัสดิ์

Waitress: Thank you very much. Good night.
แธ็งคิว เว๊ริ มัช กุดไน๊ท
ขอบคุณมากค่ะ ราตรีสวัสดิ์

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 43

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *