แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

 ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 คลิก

ตัวอย่างเนื้อหา

สาระการเรียนรู้

–  คำศัพท์ที่ออกเสียง j และ n

–  กลุ่มคำ ประโยค และความหมายเกี่ยวกับชื่อประเทศและเวลา

–  ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับประเทศที่มา

  A:  Where are you from?       B:  I’m from (ชื่อประเทศ).

ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับเวลา

A:  What’s the time, please?                 B:  It’s (เวลา).

–  ประโยคบอกกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาต่างๆ  I (กิจกรรมที่ทำ)  at  (เวลา).

–  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

–  ความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

– การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

 

–         ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับเวลา

A:  What’s the time, please?                    B:  It’s (เวลา).

– ประโยคบอกกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาต่างๆ  I (กิจกรรมที่ทำ)  at  (เวลา).

– กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

– การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 7

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *