คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D ครับ เอาไว้ฝึกอ่านกันให้คล่องๆนะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร d

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D
ที่ คำัศัพท์ คำอ่าน คำแปล
190 dad แดด พ่อ
191 dance ดานซ เต้น
192 danger แด๊นเจอะ อันตราย
193 dark ดาค มืด
194 daughter ด๊อเทอะ ลูกสาว
195 day เด วัน
196 deal ดีล ข้อตกลง
197 dear เดีย ที่รัก
198 death เดธ ความตาย
199 decide ดิไซด ตัดสินใจ
200 deep ดีพ ลึก
201 degree ดิกรี๊ ระดับ
202 dentist เด็นทิสท หมอฟัน
203 depend ดิเพ็นด ขึ้นอยู่กัน
204 describe ดิสไกร๊บ บรรยาย
205 desert เด็สเสิท ทะเลทราย
206 design ดิไซ๊น ออกแบบ
207 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
208 determine ดิเท๊อมิน ตัดสินใจ
209 develop ดิเว๊ลเลิพ พัฒนา
210 dictionary ดิ๊คชะนะริ พจนานุกรม
211 die ดาย ตาย
212 differ ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
213 difficult ดิ๊ฟฟิเคิล ยาก
214 diligent ดิ๊ลิเจินท ขยัน
215 direct ไดเร๊คท ตรง
216 dirty เด๊อทิ สกปรก
217 discuss ดิซกั๊ซ อภิปราย
218 distance ดิ๊ซเตินซ ระยะทาง
219 divide ดิไวด แบ่ง
220 division ดิวิ๊เชิน แผนก
221 do ดู ทำ
222 doctor ด็อคเทอะ หมอ
223 dog ดอก สุนัข
224 dollar ด๊อลละ ดอลลาร์
225 door ดอ ประตู
226 double ดั๊บเบิล คู่, สองเท่า
227 down ดาวน์ ลง
228 draw ดรอ วาด
229 dream ดรีม ฝัน
230 dress เดร็ส ชุด
231 drink ดริงค ดื่ม
232 drive ดไรฝ ขับ
233 drop ดรอพ หยดน้ำ
234 dry ดราย แห้ง
235 duck ดัค เป็น
236 during ดิ๊วริง ระหว่าง

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 208

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *