คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E อย่าลืมหัดอ่านทุกวันนะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร E

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
237 each อีช แต่ละ
238 ear เอีย หู
239 early เอ๊อลิ แต่เช้า
240 earth เอิธ โลก
241 ease อีส บรรเทา
242 east อีสท ทิศตะวันออก
243 easy อีซิ ง่าย
244 eat อีท กิน
245 edge เอ็จ ขอบ
246 education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
247 effect อิเฟ็คท ผลกระทบ
248 egg เอก ไข่
249 eight เอท แปด
250 electric อิเล็คทริค เกี่ยวกับไฟฟ้า
251 electricity อิเล็คทริ๊ซซิทิ ไฟฟ้า
252 else เอลซ อื่น
253 empty เอ็มทิ ว่างเปล่า
254 end เอ็นด จบ
255 enemy เอ็นนะมิ ศัตรู
256 energy เอ็นนะจิ พลังงาน
257 engine เอ็นจิน เครื่องยนต์
258 enough อินัฟ พอ
259 enter เอ็นเทอ เข้า
260 equal อี๊ควัล เท่ากัน
261 especially อิซเป๊ชลิ โดยเฉพาะ
262 even อี๊เวิน แม้ว่า
263 evening อี๊ฝนิง ตอนค่ำ
264 event อิเว็นท เหตการณ์
265 ever เอ๊ฝเฝอะ เคย
266 every เอ๊ฝริ ทุกๆ
267 exact อิกแส๊คท ที่แท้จริง
268 example อิกซามเพิล ตัวอย่าง
269 except อิกเซ็พท ยกเว้น
270 exercise เอ็คซะไซส การออกกำลังกาย
271 expect อิกซเป็คท คาดหมาย
272 expensive อิกซเป็นซิฝ ราคาแพง
273 experience อิกซเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์
274 eye อาย ตา

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 281

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *