คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H ฝึกอ่านให้คล่องเลยนะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร h

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
363 hair แฮ ผม
364 half ฮาฟ ครึ่ง
365 hand แฮนด มือ
366 handsome แฮ๊นเซิม หล่อ
367 happen แฮ๊พเพิน เกิดขึ้น
368 happy แฮ๊พพิ มีความสุข
369 hard ฮาด ยาก, แข็ง
370 has แฮส มี
371 hat แฮ็ท หมวก
372 have แฮฝ มี
373 he ฮี เขา
374 head เฮด หัว
375 healthy เฮ็ลธิ มีสุขภาพดี
376 hear เฮีย ได้ยิน
377 heart ฮาท หัวใจ
378 heat ฮีท ความร้อน
379 heavy เฮ๊ฝฝิ หนัก
380 help เฮ็ลพ ช่วยเหลือ
381 her เฮอ หล่อน
382 hers เฮอส ของเหล่อน
383 here เฮีย ที่นี่
384 high ฮาย สูง
385 hill ฮิล เนินเขา
386 him ฮิม เขา
387 his ฮิส ของเขา
388 history ฮิสทริ ประวัติศาสตร์
389 hit ฮิท ตี
390 hold โฮลด ถือ
391 hole โฮล รู
392 home โฮม บ้าน
393 hope โฮพ ความหวัง
394 horse ฮอส ม้า
395 hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล
396 hot ฮ็อท ร้อน
397 hotel โฮเท็ล โรงแรม
398 hour เอ๊าเวอะ ชั่วโมง
399 house เฮาส บ้าน
400 how ฮาว อย่างไร
401 huge ฮิวจ ใหญ่โต
402 human ฮิ๊วเมิน คน
403 hundred ฮั๊นเดริด ร้อย
404 hunger ฮั๊งเกอะ ความหิว
405 hunt ฮั๊นท ล่า
406 hurry เฮ๊อริ รีบ
407 husband ฮั๊สเบินด สามี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 143

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *