คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L ครับ หมั่นทบทวนบ่อยๆนะครับ แล้วจะเก่งไมรู้ตัว

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร L

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
442 lady เล๊ดิ สุภาพสตรี
443 lake เลค ทะเลสาบ
444 land แลนด แผ่นดิน
445 language แล๊งกวิจ ภาษา
446 large ลาจ ใหญ่
447 last ลาสท สุดท้าย
448 late เลท สาย
449 laugh ลาฟ หัวเราะ
450 law ลอ กฎหมาย
451 lawyer ล๊อเยอะ ทนายความ
452 lay เล วาง
453 lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
454 lead ลีด นำ
455 learn เลิน เรียนรู้
456 least ลีสท น้อยที่สุด
457 leave ลีฝ ออกไป
458 left เล็ฟท ซ้าย
459 leg เลก ขา
460 lemon เล็มเมิน มะนาว
461 length เล็งธ ความยาว
462 less เล็ส น้อยกว่า
463 let เล็ท อนุญาตให้
464 letter เล็ทเทอะ จดหมาย
465 level เล็ฝเฝิล ระดับ
466 lie ลาย โกหก
467 life ไลฟ ชีวิต
468 lift ลิฟท ยก
469 light ไลท แสงสว่าง, เบา
470 like ไลค ชอบ
471 line ไลน เส้น
472 liquid ลิ๊ควิด ของเหลว
473 list ลิสท รายการ
474 listen ลิ๊ซเซิน ฟัง
475 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
476 live ลิฝ อาศัยอยู่
477 location โลเค๊เชิน ที่ตั้ง
478 lone โลน โดดเดี่ยว
479 long ลอง ยาว, นาน
480 look ลุค มอง
481 loose ลูส หลวม
482 lost ลอสท ทำหาย
483 lot ล็อท กอง
484 loud เลาด ดัง
485 love ลัฝ รัก, ความรัก
486 low โล ต่ำ
487 lucky ลั๊คคิ โชคดี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 151

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *