คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย o รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย o ครับ เอาไปฝึกอ่านกันนะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร O

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย o
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
567 object อ๊อบเจ็คท วัตถุ, วัตถุประสงค์
568 observe อับเซิ๊ฝ สังเกต
569 ocean โอ๊เชิน มหาสมุทร
570 of อ๊อฟ ของ
571 off อ๊อฟ ไกล
572 offer อ๊อฟเฟอะ ยื่นข้อเสนอ
573 office อ๊อฟฟิส สำนักงาน
574 often อ๊อเฟิน บ่อยๆ
575 oil ออยล์ น้ำมัน
576 old โอลด เก่า, แก่
577 on ออน บน
578 once วันซ ครั้งหนึ่ง
579 one วัน หนึ่ง
580 only โอ๊นลิ เท่านั้น
581 open โอ๊เพิน เปิด
582 opposite อ๊อพะสิท ตรงข้าม
583 or ออ หรือ
584 orange อ๊อรินจ ส้ม, สีส้ม
585 order อ๊อเดอะ สั่ง
586 organ อ๊อเกิน อวัยวะ
587 original อะริ๊จจิเนิล ดั้งเดิม
588 other อัธเธอะ อื่น
589 our เอ๊าเวอะ ของพวกเรา
590 ours เอ๊าเวอส ของพวกเรา
591 out เอ้า นอก
592 over โอ๊เวอะ เหนือ
593 own โอน เป็นเจ้าของ
594 oxygen อ๊อกซิเจิน ออกซิเจน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 185

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *