คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร P

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
595 page เพจ หน้า
596 paint เพนท ทาสี
597 pair แพ คู่
598 pants แพ้นทส การเกงขายาว
599 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
600 paragraph แพ๊ระกราฟ ย่อหน้า
601 parents แพ๊เริน พ่อแม่
602 part พาท ส่วน
603 particular พะทิ๊คคิวละ เฉพาะ
604 party พ๊าทิ ปาร์ตี้
605 pass พาส ผ่าน
606 past พาสท อดีต
607 path  พาธ ทาง
608 patient เพ๊เชิน อดทน, คนไข้
609 pay เพ จ่าย
610 pen เพ็น ปากกา
611 pencil เพ็นเซิล ดินสอ
612 people พี๊เพิล ผู้คน
613 perhaps เพอะแร๊พส บางที
614 period เพี๊ยเรียด ช่วงเวลา
615 person เพ๊อเซิน บุคคล
616 phrase เฟรซ วลี
617 pick พิค เก็บ
618 picture พิ๊คเชอะ ภาพ
619 piece พีซ ชิ้น
620 pig พิก หมู
621 pizza พิ๊สสะ พิซซ่า
622 place เพลส สถานที่
623 plain เพลน เรียบ, ธรรมดา
624 plan แพลน แผนการ
625 plane เพลน เครื่องบิน
626 planet แพล๊นนิท ดาวเคราะห์
627 plant พล๊านท พืช, โรงงาน
628 play เพล เล่น
629 please พลีส กรุณา
630 poem โพ๊ยิม กลอน
631 point พอยท คะแนน
632 policeman พะลิ๊ซเมิน ตำรวจ
633 poor พอ จน
634 popular พ๊อพพิวละ เป็นที่นิยม
635 port พอท ท่าเรือ
636 position พะซิ๊เชิน ตำแหน่ง(การงาน)
637 possible พ๊อซะเบิล เป็นไปได้
638 post โพ๊ซท พัสดุไปรษณี
639 postman โพ๊สทเมิน บุรุษไปรษณีย์
640 pound พาวด ปอนด์
641 power เพ๊าเวอะ พลัง
642 practice แพร๊คทิส ฝึกฝน
643 prepare พริแพ๊ เตรียม
644 present เพร๊เสินท ของขวัญ
645 press เพร๊ส กด
646 pretty พริททิ เก๋ไก๋
647 print พริ๊นท พิมพ์
648 problem พร๊อบเบลิม ปัญหา
649 process โพร๊เซ็ซ กระบวนการ
650 produce พระดิวซ ผลิต
651 product พร๊อดัคท ผลิตภัณฑ์
652 proper พร๊อพเพอะ เหมาะสม
653 property พร๊อพะทิ ทรัพย์สมบัติ
654 protect พระเท็คท ปกป้อง
655 prove พรูฝ พิสูจน์
656 provide พระไว๊ด ให้
657 pull พุล ดึง
658 push พุช ผลัก
659 put พุท วาง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 185

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *