คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q-R รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q – R ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร Q-R

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q - R
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
661 quick ควิค เร็ว
662 quiet ไคว๊เยิท เงียบ
663 quite ไคว๊ท ค่อนข้าง
664 race เรส การแข่งขัน
665 radio เร๊ดิโย วิทยุ
666 rail เรล ราง
667 rain เรน ฝน
668 raise เรส ยก
669 range เรนจ แนว
670 rather ร๊าเธอะ …มากกว่า
671 reach รีช เอื้อม
672 read รีด อ่าน
673 ready เร๊ดิ พร้อม
674 real รีล จริง
675 reason รี๊เซิน เหตุผล
676 receive ริซี๊ฝ ได้รับ
677 record ริค๊อด บันทึก
678 red เรด สีแดง
679 region รี๊เจิน ภาค
680 remember ริเม็มเบอะ จดจำ
681 repeat ริพี๊ท ทำซ้ำ
682 reply ริพล๊าย ตอบ
683 represent เร็พพริเซ๊นท เป็นตัวแทน
684 require ริไคว๊ ต้องการ
685 rest เร็สท พัก
686 result ริซั๊ลท ผล
687 rice ไรซ ข้าว
688 rich ริช รวย
689 ride ไรด ขี่
690 right ไรท ขวา, ถูกต้อง
691 ring ริง แหวน, สั่น
692 river ริ๊เวอะ แม่น้ำ
693 road โรด ถนน
694 rock ร็อค หิน
695 roll โรล ม้วน
696 room รูม ห้อง
697 root รูท ราก
698 rope โรพ เชือก
699 rose โรส กุหลาบ
700 round เราด กลม
701 row โร แถว
702 rub รับ ถู
703 rule รูล ปกครอง
704 run รัน วิ่ง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 136

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *