คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร T

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด Tครับ คำศัพท์ในหมวดนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
846 table เท๊เบิล โต๊ะ
847 tail เทล หาง
848 take เทค เอา
849 talk ทอค สนทนา
850 tall ทอล สูง
851 tea ที ชา
852 teach ทีช สอน
853 teacher ที๊ชเชอะ ครู
854 team ทีม ทีม
855 tell เท็ล บอก
856 temperature เท็มพระเชอะ อุณหภูมิ
857 ten เท็น สิบ
858 term เทิม ระยะเวลา
859 test เทสท การทดสอบ
860 than แดน กว่า
861 thank แธงค ขอบคุณ
862 that แด็ท นั่น , ที่
863 the the (คำนำหน้านาม)
864 their แด ของพวกเขา
865 theirs แดส ของพวกเขา
866 them เด็ม พวกเขา
867 then เด็น ต่อมา
868 there แด ที่นั่น
869 these ดีส เหล่านี้
870 they เด พวกเขา
871 thick ธิค หนา
872 thin ธิน ผอม, บาง
873 thing ธิง สิ่งของ
874 think ธิงค คิด
875 third เธิด ลำดับที่สาม
876 this ดิส นี่
877 those โดส เหล่านั้น
878 though โด แม้ว่า
879 thought ธอท ความคิด
880 threaten เธร๊ดเธิน ข่มขู่
881 thousand เธ๊าเซิน พัน
882 three ธรี สาม
883 through ธรู ผ่าน, ตลอด
884 throw โธร ขว้าง
885 tie ไท ไท
886 tight ไท๊ท แน่น
887 time ไทม เวลา
888 tiny ไท๊นิ เล็ก
889 tire ไทร ยาง
890 to ทู สู่
891 today ทะเด๊ วันนี้
892 together ทะเก๊เธอะ ด้วยกัน
893 tomato ทะเม๊โท มะเขือเทศ
894 tomorrow ทะม๊อโร พรุ่งนี้
895 tonight ทะไนท์ คืนนี้
896 too ทู เช่นกัน
897 tool ทุล เครื่องมือ
898 tooth ทุธ ฟัน
899 top ท๊อพ ยอด
900 total โท๊เทิล ทั้งหมด
901 touch ทัช สัมผัส
902 toward ทะว๊อด ไปยัง
903 town ทาวน เมือง
904 track แทร็ค ทางเดิน
905 trade เทรด การค้า
906 train เทรน รถไฟ
907 travel แทร๊เวิล เดินทาง
908 tree ทรี ต้นไม้
909 trip ทริพ การเดินทาง
910 trouble ทรั๊บเบิล อุปสรรค
911 truck ทรัค รถบรรทุก
912 true ทรู จริง
913 try ทราย พยายาม, ลอง
914 twenty เทว็นทิ ยี่สิบ
915 two ทู สอง
916 type ไทพ ชนิด

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 131

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *