แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ Comparative & Superlative

ลองมาทำแบบทดสอบว่าด้วยเรื่อง การเปรียบเทียบ Comparative & Superlative ซึ่งค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควร ก็ขอให้นักเรียนค่อยๆ ศึกษาเอา และหมั่นทบทวนหลายๆ รอบนะครับ เพื่อให้ซึมเข้าสมองทีละน้อย ถ้าใครพร้อมแล้วก็ลงมือทำแบบทดสอบได้เลยครับ

แบบฝึกหัด Comparative & Superlative

แบบฝึกหัด subject verb agreement

Comparative & Superlative – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 12/15 ขึ้นไป

Tim is _____ boy in class.

The dog is _____ than the cat.

She is _____ than me.

The Nile is the _____ river in the world.

Your mobile phone is _____ than my phone.

Diamond is _____than gold.

Your room is _____ than my room.

This cat is _____ than that cat.

The city is _____ than the country.

The ruler is _____ than the pen.

He is _____ than Sam.

Everest is _____ mountain in the world.

Lucy is _____ than Jane.

Math is _____ than art.

Today's weather is _____ than yesterday.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 1578

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *