แบบฝึกหัด Future Tense พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Future Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง Future tense ทั้ง 4 มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Future Tense

แบบฝึกหัด Future tense

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ ได้รวมเอา Future tense ทั้ง 4 รวมทั้ง present simple, present continuous และ be goint to อยู่ด้วยนะครับ

Future Tenses – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

My flight ________ at 6.00 pm tomorrow. Here's my ticket.

Look! The car ________ hit the cat

I hope you ________ it.

We _________ a party this Friday. Everything is ready now.

I ________ breakfast for 30 minutes at 8 o’clock tomorrow

I _______ breakfast at 8 o’clock tomorrow, so don't call me.

I _______ the project tomorrow, so I can start a new one.

Don't worry. I _____ that for you.

I think it _____ tomorrow.

I don't think she _____ back here again.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 360

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *