แบบฝึกหัด How… ทั้งตระกูล (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
445

แบบฝึกหัด How much, How many, How often, How far, How long etc. และอื่นๆในตระกูล How ที่สำคัญๆ เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  How ต่างๆ มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด How ทั้งตระกูล

แบบฝึกหัด how

คำว่า How แปลว่า อย่างไร แต่ถ้าต่อท้ายด้วยคำต่างๆ ความหมายก็จะเปลี่ยนไปครับ ลองมาทดสอบดูกันเลย ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

How Family – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____is the Great Wall of China? About 8,851 kilometers.

_____brothers do you have? I have two brothers.

____ tigers can you see? I can see ten tigers.

_____ do you clean the room? Everyday.

_____ is the market from here? About two minutes walk.

_____ will you stay here? Three weeks.

_____is the Nile River? About 6,650 kilometers

_____ is that car? It's about 12,000 dollars.

_____money do you have? I have 100 dollars.

_____ do you get up late? I never get up late.

_____ is Mount Everest? About 8,848 meters.

_____is your brother? He is sixteen.

_____ is that building? I have no idea.

_____milk do you drink a day? Three glasses.

_____ is Jim? About five feet.

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 1 Average: 1]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ