แบบฝึกหัด Past Perfect Tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

2
2421

แบบฝึกหัด Past Perfect Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง past Perfect tense มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Past Perfect Tense

สรุปหัวใจของ Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense คือ มี 2 เหตุการณ์ในประโยค เหตุการณ์ไหนเกิดหลังใช้ simple เหตุการณ์ไหนเกิดก่อนใช้ perfect หลักการจำก็มีแค่นี้แหละ

Past Perfect Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

He ________ this book after he _________ Thailand.

Tom _________ his homework before he watched TV.

I had eaten dinner before I _____ to bed.

We _____ for the bus for 2 hours before it _______ at the station.

We had been dancing for ten minutes when the light_____ out.

I _____ for 5 hours when my dad _____ home.

My mom _____ your letter before she _____ it to me.

She had learned Chinese before she _____ to China.

We _____ the room before our friends _____ to our house.

My kids had gone home when I _____ to school.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 210

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....