แบบฝึกหัด present simple tense (Online Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense มาแล้ว เป็น Exercise ที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยาก เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเลยเชียวแหละ นักเรียนต้องทำให้ได้อย่างน้อย 10 คะแนนนะครับ จึงจะถือว่าผ่าน ถ้าได้น้อยกว่านั้นก็คงต้องกลับไปศึกษาใหม่กันนะ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense

Present Simple Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

My sister and her friend never _____ (watch) TV in the evening.

We seldom _____ (play) football after school.

It usually ____ (start) to snow on November.

You always _____ (help) me clean the room.

Jame _____ (teach) science and math.

She always_____ (study) math in the morning.

They sometimes _____ (do) homework at school.

A cat sometimes _____ (cry) when it is hungry.

He _____ (wash) his car every day.

She _____ (have) dinner with her friends every Sunday.

That bird_____ (fly) very high.

They seldom _____ (take) a bath after dinner.

He never _____ (buy) fruit from the market.

Jo usually _____(do) homework after dinner.

We never _____ (drink) coffee in the morning.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 334

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *