แบบฝึกหัด present simple tense 2 (Online Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

1
1340

แบบฝึกหัด present simple tense ต่อกันตอนที่ 2 เลยนะครับ แบบทดสอบชุดนี้ก็ค่อนข้างง่าย เพราะยังเป็น Tense เดียวอยู่ นักเรียนต้องทำให้ได้อย่างน้อย 10 คะแนนนะครับ จึงจะถือว่าผ่าน พร้อมแล้วลองมาทดสอบดูกัน

แบบฝึกหัด Present Simple Tense 2

แบบฝึกหัด present simple tense

Present Simple Tense 2 – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Do they have any children? ___________

Do you go to school by car? __________

_____ we have 10 dogs?

Jame _____ science and math.

_____ you like Thailand?

_____ she go to work by car?

She can _____ (sing) this song.

_____ it snow so often here?

Jane _____ any brothers.

Sam should _____ (see) the doctor.

_____ I know you?

_____ they eat dinner together?

I _____ this house.

Does she like cats? __________

_____ he play football everyday?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 45

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....