แบบฝึกหัด Present Tense ทั้งหมด (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Present Tense เป็น Exercise ที่นำเอา Present Tense ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ Simple, Continuous, Perfect และ Perfect Continuous มารวมกัน ซึ่งนักเรียนต้องสังเกตดูดีๆครับ ว่าบริบทที่ให้มานั้นมันน่าจะเป็น Tense ไหนกันแน่

แบบฝึกหัด Present Tense

แบบฝึกหัด present tense

Present Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Tom likes golf. He _____ golf every day?

That is my friend. She _____ from England. She is a student.

Jane _____ her bedroom for 3 hours.

Somchai is a doctor. He _____ at Bangkok Hospital.

My family _____ here since 1987.

I _____ my homework, so I can watch TV.

They _____ in the pool at the moment.

It _____ right now. I can’t go out.

My dad _____ a newspaper since 10 o’clock.

They _____ for 2 hours. They are very tired.

Jo often _____ TV in the evening and does homework at night.

My baby _____ in his bedroom. Please be quiet.

I _____ my friend in London next week.

My son always _____ to school by bike. He likes cycling.

I usually _____ breakfast at home with my family.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 2670

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *