แบบฝึกหัด Some/Any – Much/Many (Exercise) พร้อมเฉลยผิดถูกและคะแนนหลังทำข้อสอบ

หลังงจากที่ได้เรียนรู้ผ่านไปแล้วในเรื่องการใช้ Some/ Any กับ Much/ Many  และ How much/ How many ตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบกันแล้วนะครับ ว่าจะได้คะแนนเต็มอีกหรือเปล่า ถึงแม้จะเป็นคนละหัวข้อ แต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันครับ

แบบฝึกหัด Much Many

Some/Any – Much/Many  : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

_____ is this T-shirt?

_____ sugar do you want?

She has _____ brothers and sisters.

There is _____ milk in the glass.

_____ dogs do you have?

Do you have _____ pens?

Would you like _____ tea?

I don't have ______ time.

_____ teachers are reading newspapers.

I don't need _____ money?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 202

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *