ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ There is -There are / Little – Few

วันนี้เอาข้อสอบออนไลน์มาฝาก ว่าด้วยเรื่องการใช้ There is / There are และ การใช้ Few/ Little ลองทดสอบดูนะครับ ว่าจะได้คะแนนเต็มในรอบเดียวหรือเปล่า

ถ้ายังได้คะแนนไม่ดี กลับไปศึกษาเรื่อง There is & There are กับ Few & Little และ A lot of ก่อนนะครับ

แบบฝึกหัด there is there are

There is, There are/ Little, Few : Exercise  : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

เกณฑ์ผ่านบททดสอบ = 12/15 คะแนน

There are _____ dogs on the street.

There is _____ tea in the cup.

_____ a bird in the tree.

_____ lots of children playing football.

There is _____ water in the bottle.

_____ many fish in the river.

_____ a lot of water in the pool.

_____ students eat lunch at home.

There is _____ rice in the bowl.

_____ a lot of cars on the road.

_____ two books on the table.

_____ deer are eating grass.

_____ a snake in my bedroom.

There are _____ men in this office.

______ some coffee in my cup.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 226

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *