แบบฝึกหัด Verb to do – Do, Does (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Verb to do (do, does) เป็น Excercise หลังจากได้เรียนรู้ verb to have มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

แบบฝึกหัด Verb to do : do, does

แบบฝึกหัด do does

Verb to do – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____ she like to cook?

_____ you go to work by car?

He _____ the laundry on Sundays.

Her cats _____ not like fish.

_____ it run very fast?

She _____ the washing after meals.

We always_____ favours for our friends.

It _____ rain every day here.

I always _____ homework after dinner.

They often _____ something right.

_____ we have to go now?

_____ he come from Thailand?

_____ they play football every day?

You _____ housework every day.

My sister _____ not like cooking.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 634

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *