แบบฝึกหัด Verb to do – Do, Does (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
1950

แบบฝึกหัด Verb to do (do, does) เป็น Excercise หลังจากได้เรียนรู้ verb to have มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

แบบฝึกหัด Verb to do : do, does

แบบฝึกหัด do does

Verb to do – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

We always_____ favours for our friends.

I always _____ homework after dinner.

It _____ rain every day here.

_____ you go to work by car?

_____ he come from Thailand?

My sister _____ not like cooking.

They often _____ something right.

_____ we have to go now?

You _____ housework every day.

She _____ the washing after meals.

_____ she like to cook?

He _____ the laundry on Sunday.

_____ they play football every day?

Her cats _____ not like fish.

_____ it run very fast?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 194

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....