แบบฝึกหัด Verb to do – Do, Does (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
2587

แบบฝึกหัด Verb to do (do, does) เป็น Excercise หลังจากได้เรียนรู้ verb to have มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

แบบฝึกหัด Verb to do : do, does

แบบฝึกหัด do does

Verb to do – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

He _____ the laundry on Sundays.

I always _____ homework after dinner.

My sister _____ not like cooking.

_____ they play football every day?

We always_____ favours for our friends.

Her cats _____ not like fish.

It _____ rain every day here.

_____ it run very fast?

_____ she like to cook?

You _____ housework every day.

She _____ the washing after meals.

_____ you go to work by car?

_____ we have to go now?

They often _____ something right.

_____ he come from Thailand?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 340

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....