แบบฝึกหัด Verb to do – Do, Does (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
1161

แบบฝึกหัด Verb to do (do, does) เป็น Excercise หลังจากได้เรียนรู้ verb to have มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

แบบฝึกหัด Verb to do : do, does

แบบฝึกหัด do does

Verb to do – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____ she like to cook?

_____ they play football every day?

_____ he come from Thailand?

_____ you go to work by car?

_____ it run very fast?

They often _____ something right.

I always _____ homework after dinner.

She _____ the washing after meals.

Her cats _____ not like fish.

My sister _____ not like cooking.

_____ we have to go now?

We always_____ favours for our friends.

It _____ rain every day here.

You _____ housework every day.

He _____ the laundry on Sunday.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 55

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....