แบบฝึกหัด Verb to do – Do, Does (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
1751

แบบฝึกหัด Verb to do (do, does) เป็น Excercise หลังจากได้เรียนรู้ verb to have มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

แบบฝึกหัด Verb to do : do, does

แบบฝึกหัด do does

Verb to do – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

They often _____ something right.

My sister _____ not like cooking.

_____ she like to cook?

_____ you go to work by car?

We always_____ favours for our friends.

I always _____ homework after dinner.

He _____ the laundry on Sunday.

_____ he come from Thailand?

You _____ housework every day.

It _____ rain every day here.

_____ they play football every day?

She _____ the washing after meals.

_____ we have to go now?

Her cats _____ not like fish.

_____ it run very fast?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 169

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....