แบบฝึกหัด Verb to do – Do, Does (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Verb to do (do, does) เป็น Excercise หลังจากได้เรียนรู้ verb to have มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

แบบฝึกหัด Verb to do : do, does

แบบฝึกหัด do does

Verb to do – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

We always_____ favours for our friends.

I always _____ homework after dinner.

Her cats _____ not like fish.

They often _____ something right.

She _____ the washing after meals.

You _____ housework every day.

_____ he come from Thailand?

_____ they play football every day?

My sister _____ not like cooking.

It _____ rain every day here.

_____ we have to go now?

_____ it run very fast?

He _____ the laundry on Sundays.

_____ she like to cook?

_____ you go to work by car?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 666

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published.