แบบฝึกหัด When Why How (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
621

แบบฝึกหัด When Why How เมื่อไหร่ ทำไม และ อย่างไร เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  When Why How มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด When Why How

แบบฝึกหัด when why how

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ when หมายถึงเวลา why หมายถึงเหตุผล how หมายถึง วิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

When Why How – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Dad came home _____ we were having dinner.

_____do we have to go now? We will be late.

_____will you go to Japan? Next week.

_____ do I live without you? I want to know.

_____ are you crying, honey? My leg hurts.

_____ do you go to school? I go to school by bus.

Can you tell me _____ to get to the police station?

I don't understand _____ you don't drink milk.

_____will you come back? I'll come back tomorrow.

I don't know _____ to ride a bike.

Don't forget to close the door _______ you go out.

That's the reason _____ she can't swim.

_____did you eat my banana? I was hungry.

_____is your birthday? It's in June.

_____ are you today? I'm OK, thanks.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 9

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....