แบบฝึกหัด When Why How (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด When Why How เมื่อไหร่ ทำไม และ อย่างไร เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  When Why How มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด When Why How

แบบฝึกหัด when why how

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ when หมายถึงเวลา why หมายถึงเหตุผล how หมายถึง วิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

When Why How – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____did you eat my banana? I was hungry.

Don't forget to close the door _______ you go out.

I don't know _____ to ride a bike.

Can you tell me _____ to get to the police station?

_____ are you crying, honey? My leg hurts.

_____ are you today? I'm OK, thanks.

_____is your birthday? It's in June.

_____ do you go to school? I go to school by bus.

_____do we have to go now? We will be late.

_____ do I live without you? I want to know.

_____will you come back? I'll come back tomorrow.

I don't understand _____ you don't drink milk.

Dad came home _____ we were having dinner.

That's the reason _____ she can't swim.

_____will you go to Japan? Next week.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 57

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published.