แบบฝึกหัด Who What Where (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Who What Where ใคร อะไร และที่ไหน เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Who What Where มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Who What Where

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ who หมายถึงคน what หมายถึงสัตว์ สิ่งของ where หมายถึง สถานที่ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

Who What Where – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

I don't know _______ she is going.

_____is your name? I'm Jane Black.

_____is that man? - He is my friend.

_____is she from? She's from Thailand.

_____is sitting over there. That's the manager.

_____do you live? I live in Bangkok.

_____is in the tree? It's a bird.

_____are they? - They are my classmates.

Do you know _____ I want? All I want is love.

_____is your book? - It's on the table.

I don't know _____they are. They are not my students.

_____is the longest river? The Nile.

I know _____ they are. - They are in the room.

That is the boy_____ate my cake.

Money is not _____ I'm looking for.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 151

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *