แบบฝึกหัด Who What Where (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
1328

แบบฝึกหัด Who What Where ใคร อะไร และที่ไหน เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Who What Where มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Who What Where

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ who หมายถึงคน what หมายถึงสัตว์ สิ่งของ where หมายถึง สถานที่ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

Who What Where – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____is sitting over there. That's the manager.

_____is the longest river? The Nile.

_____is in the tree? It's a bird.

_____do you live? I live in Bangkok.

I know _____ there are. They are in the room.

_____is that man? He is my friend.

_____are they? They are my classmates.

I don't know _____they are. They are not my students.

_____is your name? I'm Jane Black.

I don't know _______ she is going.

_____is your book? It's on the table.

Money is not _____ I'm looking for.

That is the boy_____ate my cake.

Do you know _____ I want? All I want is love.

_____is she from? She's from Thailand.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 71

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....