คำศัพท์ตรงกันข้าม fast slow

Fast & Slow ช้ากับเร็ว | เรียนรู้คู่คำศัพท์ตรงกันข้าม

เรียนรู้คู่คำศัพท์ตรงกันข้ามกันนะครับ

Fast อ่านว่า ฟาสทึ แปลว่า เร็ว

Slow อ่านว่า สโล แปลว่า ช้า

คำศัพท์ตรงกันข้าม fast slow

I am fast but you are slow.
ไอ แอม ฟาสทึ บัท ยู อา สโล
ผม เร็ว แต่ คุณ ช้า

คำว่า เร็ว หมายถึงทำอะไรได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วิ่ง เดิน ทำงาน เป็นต้น

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?