ห้องพยาบาล ภาษาอังกฤษ อย่าไปเรียก Hospital Room นะครับ เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย…

0
451

ห้องพยาบาล ภาษาอังกฤษ อย่าไปเรียก Hospital Room นะครับ อันนั้นเป็นการแปลคำศัพท์แบบคำต่อคำ แล้วนำมาต่อกัน ซึ่งไม่ได้สื่อความหมายตรงกับเจ้าของภาษาเขาใช้กัน แล้วเขาใช้คำว่าอะไรล่ะ ไปดูพร้อมๆกันเลย

ห้องพยาบาล ภาษาอังกฤษ

ห้องพยาบาล ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

คำนำยามของ ห้องพยาบาล หมายถึง ห้องที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน สนามบิน สนากีฬา ฯลฯ สำหรับผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถรับการรักษาเบื้องต้น เพื่อรอการส่งตัวตัวไป หากอาการไม่ดีขึ้น

คำว่า ห้องพยาบาล ในภาษาอังกฤษเขาใช้กันอยู่ 2 คำ คือ

  • first aid room  เฟิสท เอด รูม
  • medical room เม็ดดิเคิล รุม

first aid แปลว่า การช่วยเหลือเบื้องต้น
medical แปลว่า เกี่ยวกับการรักษา หรือ ทางการแพทย์
room แปลว่า ห้อง

Conversation

Teacher: What’s wrong with you, Jenny?
หนูเป็นไรเจนนี่

Jenny: I’m not very well.
หนูไม่ค่อยสบายค่ะ

Teacher: Come on, honey! I’ll take you to the first aid room.
มานี่เลยหนู ครูจะพาหนูไปห้องพยาบาล


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ