แบบฟอร์ม cv ภาษาอังลกฤษ doc เป็น Template ที่สามารถแก้ไขเป็นของคุณได้เลย

แบบฟอร์ม cv ภาษาอังกฤษไฟล์ doc สามารถแก้ไขเป็นของตัวคุณเองได้ เป็นแค่แบบฟอร์มนะครับ เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามีหัวข้ออะไรบ้างใน CV แต่ให้จดจำอย่างหนึ่งนะครับว่า ไม่มีรูปฟอร์มตายตัว ต่างมหาลัยย่อมมีฟอร์มที่ต่างกันครับ

แบบฟอร์ม cv ภาษาอังกฤษ doc

แบบฟอร์ม cv ไฟล์ doc

แบบฟอร์มนี้เป็นของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ในประเทศอังกฤษครับ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Template


First name Second name

Address, Postcode

Phone number    Email address   LinkedIn profile

 

PERSONAL PROFILE

A short statement that outlines: Who you are (e.g. degree studying); what you bring (e.g. experience, specific skills, motivation, knowledge or a unique selling point); what role you are applying for.  

EDUCATION

Start Year – End Year    University of Leicester

Undergraduate Degree title and Grade (Received/Predicted)

Relevant Modules

Dissertation and/or appropriate projects

 

Start Year – End Year    Name of School, Location                                                                                                          

A level: Subject (Grade), Subject (Grade), Subject (Grade) (or equivalent qualifications)

No. of GCSE’s (Grade Range) including Maths (Grade) and English (Grade) (or equivalent qualifications)

 

RELEVANT WORK EXPERIENCE

Start Date (Month/Year) – End Date   Company/Organisation name, Location, Job title

 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained

 

Start Date (Month/Year) – End Date   Company/Organisation name, Location, Job Title

 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained

 

ADDITIONAL WORK EXPERIENCE

Start Date (Month/Year) – End Date   Company/Organisation name, Location, Job Title

 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained

 

POSITIONS OF RESPONSIBILITY

Start Date (Month/Year) – End Date   Company/Organisation name, job title

 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained 

 

VOLUNTEERING

Start Date (Month/Year) – End Date   Company/Organisation name, job title

 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained

 

CLUBS & SOCIETIES

Start Date (Month/Year) – End Date   Club/Society Name, Role

 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained
 • Action Word (e.g. ‘Developed’ or ‘Delivered’) followed by key responsibility/achievement/skill(s) acquired/ learning gained/ insights gained

 

QUALIFICATIONS & AWARDS

 • Date Achieved Leicester Award: One or two sentences describing the activities within the award and learning you have gained from it.
 • Date Achieved Type of Award: One or two sentences describing the activities within the award and learning you have gained from it.
 • Date Achieved Name of Qualification, Grade/Mark Received

 

KEY SKILLS

 

Key Skill 1

 • Specific example of demonstrating skill using the STAR technique (Situation/Task/Action/Result)
 • Specific example of demonstrating skill using the STAR technique (Situation/Task/Action/Result)

 

Key Skill 2

 • Specific example of demonstrating skill using the STAR technique (Situation/Task/Action/Result)
 • Specific example of demonstrating skill using the STAR technique (Situation/Task/Action/Result)

 

LANGUAGES

 • Language, (Mother Tongue/Fluent/Business/Conversational/Beginner)
 • Language, (Mother Tongue/Fluent/Business/Conversational/Beginner)

 

TECHNICAL SKILLS

 • Skill or Technique
 • Skill or Technique

 

INTERESTS

Interests (relevant to the occupation/study applying for if possible)

 

REFERENCES

Available on request

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 12

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *