Give and Get ให้และรับ คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงกันข้าม

0
313

เรียนรู้คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงกันข้ามกัน Give and Get ให้และรับ


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ