Gotta – ก็อททะ เรียนรู้คำศัพท์แปลกๆจากเพลง

gotta

คำศัพท์จากบทเพลง Gotta be You ต้องเป็นคุณ โดย  One Direction กลุ่มศิลปินหน้าใสจากลอนดอน อังกฤษ

Gotta อ่านว่า ก็อททะ เพี้ยนมาจากคำว่า have got to  หรือ have to แปลว่า ต้อง

แต่บางที gotta มาจากคำว่า has got to หรือ has to ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าประธานของประโยคคืออะไร เช่น

I gotta  = I have to
They gotta = They have to

She gotta = She has to
It gotta = It has to

It’s gotta be you
Only you
It’s gotta be you
Only you

มันต้องเป็นคุณ
คุณเท่านั้น
มันต้องเป็นคุณ
คุณเท่านั้น

แต่ถ้าไปเจอคำว่า gotta จากบทเพลง I Gotta Feeling  ของ Black Eyed Peas ในประโยคที่ว่า

I gotta feeling that tonight’s gonna be a good night.

gotta จากประโยคนี้ ไม่ได้มาจากคำว่า have to นะครับ แต่มันมาจากคำว่า have a ซึ่งแปลว่า มี

ประโยคด้านบนนี้จึงแปลว่า ฉันมีความรู้สึกว่า คืนนี้จะเป็นคืนที่ดีคืนหนึ่ง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *