ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 350 ชุดที่ 6

ลองทำแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชุดที่ 6 กันดูหน่อยนะครับ ใกล้จะได้ครึ่งทางแล้ว