กริยาช่วยคืออะไร auxiliary verb และ helping verb ทำไมมีตั้ง 24 ตัว

กริยาช่วย  auxiliary verb หรือ helping verb และ modal verb ทำไมมีตั้ง 24 ตัว  นั่นสิ..ไม่รู้ใครกำหนดให้มี 24 ตัว รู้แต่ว่าเรียนรู้ตามเขาแล้วกัน

กริยาช่วย

กริยาช่วยคืออะไร

ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นได้แค่ตัวช่วย ไม่ใช่ตัวจริง กริยาช่วยคือกริยาที่เข้าไปเสริมเข้ากับกริยาแท้ครับ สรุปว่ามีกริยาซ้อนกันสองตัว ตัวหนึ่งเป็นกริยาหลัก อีกตัวเป็นกริยาช่วย ซึ่งพอเข้าไปเสริมแล้วก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปด้วย

กริยาแท้ขาดกริยาช่วยได้ สามารถใช้ตัวเดียวโด่ๆได้ มีความหมายสื่อสารรู้เรื่อง แต่กริยาช่วยจะอยู่เพียงตัวเดียวไม่ได้ เพราะจะไม่ได้ใจความ กริยาช่วยที่เราๆ ท่านๆ เรียกกันนั้น เขาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. auxiliary verb หรือ helping verb เป็นกริยาช่วยที่สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลัก และกริยาช่วย

นั่นหมายความว่าถ้ามันอยู่ตัวคนเดียว มันจะเป็นกริยาหลัก ถ้ามันอยู่กับกริยาตัวอื่น มันจะเป็นกริยาช่วย กริยาเหล่านี้คือ คำที่ 1-11 ครับ ตัวอย่าง เช่น

I am a teacher. ผมเป็นครู คำว่า am เป็นกริยาหลัก เพราะอยู่ตัวเดียว

I am running. ผมกำลังวิ่ง am เป็นกริยาช่วย ส่วนกริยาหลักคือ running

I have a dog. ผมมีหมาหนึ่งตัว have เป็นกริยาหลัก เพราะอยู่ตัวเดียว

I have eaten. ผมกินข้าวแล้ว have เป็นกริยช่วย กริยาแท้คือ eaten

I do love you. ผมรักคุณจริงๆนะ

2. modal auxiliary verb หรือ modal verb

ตั้งแต่คำที่ 12 เป็นต้นไป มันก็จัดอยู่ในกริยาช่วยเหมือนกัน  แต่ถูกจัดมาอีกในกลุ่มหนึ่ง ส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นกริยาหลักได้ แต่มีบางคำที่เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ได้แก่ need  dare ภาษาไวยากรณ์เรียกสองคำนี้ว่า a semi-modal verb.

I will go tomorrow. ผมจะไปพรุ่งนี้ (ประโยคนี้สมบูรณ์ถูกต้อง) will ไปเสริม go
I will tomorrow. ผมจะพรุ่งนี้ (คุณจะอะไร) สื่อความไม่ได้

We may go today. พวกเราอาจจะไปวันนี้  (ประโยคสมบูรณ์) may ไปเสริม go
We may today. พวกเราอาจวันนี้  (อาจจะอะไร) สื่อความไม่ได้

You shall go now. คุณควรไปเดี๋ยวนี้

He need eat vegetables. เขาจำเป็นต้องกินผัก

I used to play football when I lived here. ผมเคยๆเล่นฟุตบอล ตอนผมอยู่ที่นี่

สังเกตได้ว่ากริยาช่วยแบบ Modal verb ส่วนใหญ่ ไม่สามารถสื่อความได้ถ้าขาดกริยาหลัก ในขณะที่ helping verb สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักหรือกริยาช่วยก็ได้

กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว

คลิกศึกษาหลักการใช้ และตัวอย่างประโยคการใช้กริยาช่วแต่ละตัวได้เลยครับ

1 is อิส เป็น อยู่ คือ
2 am แอม เป็น อยู่ คือ
3 are อา เป็น อยู่ คือ
4 was ว็อส เป็น อยู่ คือ
5 were เวอ เป็น อยู่ คือ
6 do ดู ทำ
7 does ดัส ทำ
8 did ดิด ทำ
9 has แฮส มี
10 have แฮฝ มี
11 had แฮด มี
12 can แคน สามารถ
13 could คุด สามารถ
14 may เม อาจจะ
15 might ไมท อาจจะ
16 will วิล จะ
17 would วุด จะ
18 shall แชล จะ
19 should ชุด ควรจะ
20 must มัสท ต้อง
21 need นีด จำเป็น
22 dare แด กล้า
23 ought to ออท ทู ควรจะ
24 used to ยูส ทู เคย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 1307

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *